Nawigacja

Konkursy historyczne

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Projektpoświęcony polskiemu ziemiaństwu ma charakter ogólnopolski i kierujemy go do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski.

Naszymzamierzeniem jest przywracanie wspólnej pamięci roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo istnienie tej warstwy społecznej po przejęciu w Polsce władzy przezkomunistów usiłowano wyrugować ze świadomości narodu.

Chcemyprzybliżyć uczniom etos, losy i znaczenie polskiego ziemiaństwa w okresieobejmującym schyłek czasu zaborów, rewolucję bolszewicką, I wojnę światową,wojnę polsko-sowiecką, dzieje II Rzeczypospolitej Polskiej, II wojnęświatową,  rządy komunistyczne aż po lataprzełomu politycznego w roku 1989.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w konferencji, sesjinaukowo-edukacyjnej i warsztatach w ramach których przewidziano wykłady, pokazyfilmów, pracę z tekstem źródłowym i spotkania z żyjącymi jeszcze świadkami.Główną częścią projektu jest konkurs dla uczniów gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu będzieprzygotowanie pracy na podstawie dostępnej literatury oraz zgromadzonychdokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Forma pracy (do wyboru):praca pisemna o charakterze historycznym, badawczym lub praca multimedialna.Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, dla wszystkich – ciekawe lekcjehistorii.

Zgłaszanie udziału w konkursie poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka: edukacja patriotyczna i obywatelska) http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11858 do 21 grudnia 2015.

Informacji udzielają:
Marcin Chorązki, PrzewodniczącyOgólnopolskiej komisji Konkursowej,
e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl
AnnaPawlikowska-Wójcicka, st. wizytatorKuratorium Oświaty w Krakowie
e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu i konkursu znajdują się w załącznikach.

do góry