Nawigacja

Konkursy historyczne

KRAKÓW: IV edycja projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (zgłoszenia do 15 listopada 2015)

Zapraszamy do udziału w IV edycji projektu 

 „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku 

Polacy bez Ojczyzny.
Losy Polaków naKresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1946–2015 

dla uczniów gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2015/2016 

realizowanego w ramach 
 MałopolskiegoProgramu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej 

Projekt jest realizowany wspólnie przez pięć podmiotów: Biuro Edukacji PublicznejOddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. JanaPawła II, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i FundacjęCentrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Swego poparcia odlat udzielają przedsięwzięciu liczne organizacje oraz media.

Uczestnikomprojektu proponujemy udział w dwóch sesjach naukowych i trzech spotkaniachwarsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady, pokazy filmów,dyskusje i spotkania ze świadkami.

Najważniejszączęścią projektu jest konkurs „Polacy bezOjczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach1946–2015”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lubmultimedialnej na powyższy temat lub wybrany jego aspekt, na podstawie dostępnejliteratury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, dlawszystkich – ciekawe lekcje historii.

Szczegółowe informacje o konkursie i całym projekcie zamieszczone są w załącznikach.

Informacji udzielają:

do góry