Nawigacja

Konkursy historyczne

KRAKÓW: Konkurs tematyczny dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego „»Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…« – Polacy w walce podczas II wojny światowej”

W roku szkolnym 2015/2016 Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Legionowego organizuje kolejną edycję konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego. Tym razem jego temat brzmi: „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” – Polacy w walce podczas II wojny światowej.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem jej losów w czasie II wojny światowej i dziejów Małopolski. Konkurs ma również walor wychowawczy, jakim jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży, kształtowanie szacunku do idei niepodległości oraz
nawiązywanie międzypokoleniowej więzi młodzieży z pokoleniami przodków.

Konkurs ma trzy etapy – w pierwszym, szkolnym – uczniowie piszą test, w drugim, regionalnym – przygotowują prace pisemne, trzeci etap, wojewódzki – to obrona prac przed komisją egzaminacyjną.

Uroczyste zakończenie, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi w ramach XVIII Dni Dziedzictwa Kulturowego w maju 2016 roku. Konkurs cieszy się coraz większa popularnością, w ubiegłym roku uczestniczyło w nim blisko 500 uczniów gimnazjów z całej Małopolski.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają:

dr Jarosław Szarek, Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej,
tel. 12/ 289-20-67, e-mail: jaroslaw.szarek@ipn.gov.pl

Anna Pawlikowska-Wójcicka, Koordynator Konkursu,
tel. 12/392 12 81, e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

do góry