Nawigacja

Konkursy historyczne

KRAKÓW: Konkurs „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu” (zgłoszenia do 28 listopada 2014)

Oddziałowe BiuroEdukacji Publicznej IPN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział wKrakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje, w ramach MałopolskiegoProgramu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, konkurs poświęcony historiidworów oraz bogatej kulturze, roli i działalności ziemian.

Konkurs nositytuł „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemiaństwa powywłaszczeniu". Założeniem konkursu – z uwagi na przypadającą 70. rocznicękomunistycznej reformy rolnej, która doprowadziła do zniknięcia ziemiaństwa zkrajobrazu społecznego polskiej wsi – jest odkrywanie historii dworów i ichwłaścicieli ze szczególnym uwzględnieniem dalszych dziejów po wysiedleniu.

Konkursadresowany jest do uczniów: klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Zadaniem uczniów/zespołówbędzie udokumentowanie w formie pisemnej, fotograficznej lub multimedialnejhistorii ziemian – często trudnej i dramatycznej. Regulamin w załączeniu.

Dla uczestnikówkonkursu zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których m.in. będą moglispotkać się ze świadkami historii, członkami Polskiego TowarzystwaZiemiańskiego, poznać ich losy, dowiedzieć się o skutkach reformy rolnej, którąwielu ziemian uznało za koniec ich świata. Pamiętać musimy, że wywłaszczonogrupę, która miała bezpośredni wpływ na świadomość polityczną mieszkańców wsioraz kształtowała przez wieki ich rozwój cywilizacyjny.

Zainteresowanychkonkursem prosimy o wypełnienie do dnia 28 listopada 2014 r. formularzazgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty wKrakowie, pod linkiem:

http://www.kuratorium.krakow.pl/form/10622/

do góry