Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs tematyczny dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego „Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”

    
 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie wspólnie z:
Województwem Małopolskim, Uniwersytetem Jagiellońskim,
Zarządem Regionu Małopolskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Stowarzyszeniem NZS 1980
w ramach XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
w roku szkolnym 2010/2011
organizuje na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Konkurs Tematyczny pod hasłem:

Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia
Stanu Wojennego w Polsce.
Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe

pod patronatem honorowym
Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego
Dr. Franciszka Gryciuka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

Komunikat!
Organizatorzy konkursu zapraszają wszystkich laureatów wraz z nauczycielami-opiekunami na uroczyste zakończenie konkursu – 13 maja 2011 r. o godz. 13.00 w kinie „Kijów”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej i dziejów rodziny na tle burzliwej epoki lat 80. XX w. Organizatorzy tematyką konkursu chcą zwrócić uwagę młodzieży na relacje między władzą a społeczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem roli NSZZ „Solidarność” oraz NZS, przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, życie codzienne Polaków w latach osiemdziesiątych, rolę papieża Polaka oraz Kościoła Katolickiego w odzyskiwaniu pełnej świadomości i suwerenności narodowej, organizacje opozycyjne oraz formy ich działania w stanie wojennym, stosunek państw wolnego świata do ówczesnej władzy oraz opozycji w Polsce lat osiemdziesiątych, rolę opozycji w doprowadzeniu do upadku bloku państw socjalistycznych i rozpadu ZSRR.

do góry