Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Harmonogram warsztatów edukacyjnych

I cykl. 11 stycznia 2023 r. (godz. 9-12)

Temat wykładu nr 1: Polacy na Kresach Wschodnich I Rzeczypospolitej w latach 1917-1939

Temat wykładu nr 2: Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku

Pokaz filmu z komentarzem

II cykl. 25 stycznia 2023 r. (godz. 9-12)

Temat wykładu nr 1: Obrona Lwowa i Grodna 1939

Temat wykładu nr 2: Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941

Pokaz filmu z komentarzem

III cykl. 15 lutego 2023 r. (godz. 9-12)

Temat wykładu nr 1: Zbrodnie niemieckie, nacjonalistów ukraińskich i litewskich na ludności polskiej w latach 1941-1944

Temat wykładu nr 2: Zmagania militarne i dyplomatyczne o uratowanie przynależności Kresów Wschodnich do Polski w latach 1944-1945

Pokaz filmu z komentarzem

IV cykl. 1 marca 2023 r. (godz. 9-12)

Temat wykładu nr 1: Ekspatriacja ludności polskiej z Kresów Wschodnich w latach 1944-1947

Temat wykładu nr 2: Żołnierze lwowskiej i wileńskiej Armii Krajowej w sowieckich łagrach 1944-1959

Pokaz filmu z komentarzem
        
V cykl. 15 marca 2023 r. (godz. 9-12)

Temat wykładu nr 1: Polacy w sowieckiej Litwie, Białorusi i Ukrainie w latach 1944-1991

Temat wykładu nr 2: Zabytki kultury polskiej na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Pokaz filmu z komentarzem

Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy. 15 minut przed każdymi warsztatami do uczestników projektu kresowego zostanie wysłany link, umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.

Ponadto informujemy, że podana przez opiekunów w zgłoszeniach liczba uczniów jest orientacyjna i w razie jej zwiększenia lub zmniejszenia nie ma potrzeby dosyłania zgłoszenia weryfikacyjnego.

do góry