Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs na scenariusz uroczystości w 80. rocznicę przemianowania ZWZ na AK. Zgłoszenia do 22 grudnia 2021

Delegatura IPN w Kielcach i Urząd Miasta Kielce zapraszają uczniów szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie, którego celem jest uczczenie pamięci osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej oraz zachęcenie młodzieży do udziału w uroczystościach rocznicowych.

Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza uroczystości upamiętniających 80. rocznicę przemianowania ZWZ na AK.  Na zgłoszenia gotowych scenariuszy czekamy do 22 grudnia 2021 r. Prace prosimy przesyłać na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl.

Treść scenariusza powinna charakteryzować się oryginalną i przemyślaną formułą w postaci np. inscenizacji historycznej, uroczystości słowno-muzycznej, happeningu, rekonstrukcji historycznej, pikniku historycznego, przedstawienia teatralnego, koncertu patriotycznego bądź innej formy dostosowanej do tematu wydarzenia i adresatów. Zwycięski scenariusz zostanie zrealizowany, w części lub w całości, podczas kieleckich obchodów 80. rocznicy przemianowania ZWZ na AK. Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w organizacji wydarzenia.

Honorowy patronat nad konkursem objął wojewoda świętokrzyski oraz świętokrzyski kurator oświaty.

do góry