Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Epizody Niepodległości: »Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy«”. Zgłoszenia do 12 listopada 2021

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie wraz z p. Andrzejem Romankiem, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem „ORION” w Nowym Sączu zapraszają do udziału w konkursie historycznym „Epizody Niepodległości: »Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy«” – edycja 2021

.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów elit wywodzących się z terenów obecnych powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, a mającej wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej tych ziem w latach 1918-1945. Dzięki temu uczestnicy wgłębią się w losy i postawy osób wyróżniających się swym zaangażowaniem społecznym jako posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP, oficerowie KOP, policjanci, kombatanci, społecznicy itp. Ich działalność miała niewątpliwy wpływ na rozwój państwa, miasta, regionu i małych, lokalnych społeczności.

Do konkursu są zaproszeni uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowych powiatów województwa małopolskiego. Szkoła zgłasza udział ucznia/uczniów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odsyła go drogą pocztową w terminie do 12.11.2021 r. (decyduje data doręczenia) na adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz lub drogą elektroniczną w postaci skanu zgłoszenia na adres email: konkurs@muzeum.sacz.pl

do góry