Nawigacja

Konkursy historyczne

Inauguracja X edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

6 października 2021 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-edukacyjna dla nauczycieli zatytułowana „Tragedia Lwowa latem 1941 roku”, inaugurująca X edycję projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Kamila Jasińska (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) przedstawiła prelekcję pt. „Niemiecka zbrodnia na polskich naukowcach w lipcu 1941 roku”, a dr Paweł Naleźniak (IPN Kraków) – „Sowieckie ludobójstwo popełnione w więzieniach Lwowa w czerwcu 1941 roku”. Na wstępie nauczycieli biorących udział w konferencji przywitały Daria Grodzka z MCDN oraz Cecylia Radoń, zastępca dyrektora krakowskiego IPN i Piotr Milczanowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Projekt „Kresy...” jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych przez Oddział IPN w Krakowie. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pamięci o utraconych przez I i II Rzeczpospolitą ziemiach wschodnich, o ludziach, którzy się tam urodzili, o zachowanych tam wciąż śladach polskiej historii i kultury. Od trzech lat projekt ma wymiar ogólnopolski. Co roku tylko w Małopolsce bierze w nim udział około 250 nauczycieli i uczniów. Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu regularnie osiągają najlepsze wyniki także na etapie centralnym.

Projektowi od początku udziela patronatu Małopolski Kurator Oświaty, a uczniowie szkół podstawowych otrzymują punkty przydatne przy rekrutacji na wyższy poziom nauczania. Wspiera nas także Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Uczelnia przyznaje laureatom 10 indeksów uprawniających do podjęcia nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.

 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
do góry