Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Nasi tam byli – Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte” – woj. świętokrzyskie

Delegatura IPN w Kielcach oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie poświęconym żołnierzom 2. Dywizji Piechoty Legionów WP, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Westerplatte.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej bądź multimedialnej. Zgłaszanie udziału należy wysyłać na adres email: przystanek.kielce@ipn.gov.pl do 30 listopada 2021 r.

Praca plastyczna

  • klasy IV–VI szkoły podstawowej – obraz walk na Westerplatte we wrześniu 1939 r., format nie większy niż A3.
  • klasy VII–VIII szkoły podstawowej – strona z albumu poświęcona konkretnemu uczestnikowi walk na Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, format nie większy niż A2.
  • szkoły ponadpodstawowe – komiks lub projekt muralu poświęcony wydarzeniu (lub postaci) związanej z 2. Dywizją Piechoty Legionów WP podczas obrony Westerplatte, format nie większy niż A2.

Praca multimedialna

  • klasy IV–VI szkoły podstawowej – vlog poświęcony obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r., czas trwania: do 3 min.
  • klasy VII–VIII szkoły podstawowej – film poświęcony konkretnemu uczestnikowi walk na Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, czas trwania: do 5 min.
  • szkoły ponadpodstawowe – audycja radiowa/podcast poświęcony konkretnemu uczestnikowi walk na Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, czas trwania: do 5 min.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski i regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 2. Dywizji Piechoty Legionów WP we wrześniu 1939 r., a także upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o uczestnikach walk na Westerplatte wywodzących się z regionu świętokrzyskiego. W Konkursie wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, turystycznego oraz publikacji i gier edukacyjnych.

Organizatorami konkursu są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach”.

do góry