Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, grafice, rysunku”. Zgłoszenia do 10 grudnia 2020

  • Konkurs „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, grafice, rysunku”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie i IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, grafice, rysunku”.

Ideą konkursu jest plastyczna interpretacja utworów poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów, związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, uczestnika powstania warszawskiego.

Zgłoszenia należy dokonać do 10 grudnia 2020 r., wysyłając odpowiednio zabezpieczoną pracę w „formie płaskiej”, w formie koperty (nie w tubach; prace zrolowane nie będą spełniały warunków konkursu, którego częścią jest wystawa pokonkursowa) na adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz, z dopiskiem: Konkurs „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wmalarstwie, grafice, rysunku”.

Informacje:

Chcemy skłonić młodzież do rozwijania kreatywności i wrażliwości poprzez połączenie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, do dokonania analizy i interpretacji wybranego wiersza, co z kolei ma prowadzić do pogłębionej refleksji na temat postawy Polaka, poety i patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który opisywał rzeczywistość, będąc jej częścią. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale i interpretacyjne, metaforyczne czy symboliczne poszerzenie ich poprzez malarstwo, grafikę, rysunek.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego człowieka, poszerzenie wiedzy, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich oraz skłonienie do zgłębiania biografii Baczyńskiego w komparatystycznej analizie życiorysu i tekstów literackich. Niemniej istotnym celem jest pobudzenie kreatywności uczniów, kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną.

Zwieńczeniem konkursu będą wystawy prac – autorskich interpretacji wierszy. Pierwszy wernisaż odbędzie się w IV LO w Olkuszu (ul. Korczaka 7). Drugi zorganizowany zostanie w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8).

do góry