Nawigacja

Konkursy historyczne

Krakowska konferencja „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

22 października 2020 r. odbyła się konferencja on-line, inaugurująca IX edycję regionalną i III ogólnopolską projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 30 listopada 2020 r.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez krakowski IPN i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie wygłoszono dwa wykłady.

  • Dr Maciej Zakrzewski (IPN Kraków), „Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego”

  • Prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku”

Informacje o projekcie: dr Paweł Naleźniak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, tel. 12 211 70 25, e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

do góry