Nawigacja

Konkursy historyczne

Elity ziemi sądeckiej II RP – konkurs dla uczniów. Zgłoszenia do 16 października 2020

Oddział IPN w Krakowie wraz z Andrzejem Romankiem, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem ORION w Nowym Sączu zapraszają do udziału w konkursie historycznym Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2020.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z południowych powiatów woj. małopolskiego. Zgłoszenia na formularzach konkursowych (załącznik) przyjmujemy do 16 października 2020 r. Można je wysłać pocztą na adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz lub e-mailem: edukacja@muzeum.sacz.pl.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala, mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej Ziemi Sądeckiej, Limanowskiej, Gorlickiej oraz Podhala w latach 1939-1945. Uczestnicy konkursu poznają losy i postawy osób wyróżniających się zaangażowaniem społecznym jako posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP i KOP, policjanci, kombatanci, społecznicy.

do góry