Nawigacja

Edukacja – Kielce

Oferta edukacyjna Delegatury IPN w Kielcach

Polecamy bezpłatną ofertę Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach na rok szkolny 2021/2022.

Nasze propozycje skierowane są do uczniów i nauczycieli ze szkól i oddziałów przedszkolnych w województwie świętokrzyskim. Do współpracy zapraszamy także placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz kluby seniora.  

Centrum Edukacyjne mieści się przy ul. Warszawskiej 5, tel. 696 826 381, e-mail: przystanek.kielce@ipn.gov.pl, Facebook: @ipn.kielce.

Adres do korespondencji:
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
al. Na Stadion 1
25-127 Kielce

do góry