Nawigacja

Aktualności

50. rocznica śmierci gen. Sosnkowskiego. Uroczystość w parku Jordana

Dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał uczestniczył 10 października 2019 r. w uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą generała w klasztorze kapucynów przy ul. Loretańskiej.

– Powojenne losy gen Sosnkowskiego są świadectwem tego, co przeszło to najdzielniejsze pokolenie, które niezłomnie walczyło o sprawę polską, ale które sprawiedliwości po zakończeniu II wojny światowej nie zaznało. Niezłomności tego generała, niezłomności innych oficerów składamy dzisiaj hołd – mówił podczas spotkania w parku Jordana w Krakowie dyrektor Musiał.

Dr Maciej Korkuć w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że dla generała Sosnkowskiego nie były ważne funkcje, ważna była niepodległość i uparte dążenie do tego, żeby w każdych warunkach, również na uchodźstwie, kiedy mieliśmy niewiele atutów dążyć do tego, aby sztandar polskiej niepodległości był wysoko wzniesiony w górę.

Po przemówieniu dr. Korkucia i modlitwie, którą poprowadził o. Jerzy Pająk – kapelan środowisk niepodległościowych, złożono wieniec przed popiersiem generała.

Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) wieloletni minister spraw wojskowych i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, był jednym z niewielu Polaków obdarzonych talentami politycznymi i wojskowymi, niezłomnością charakteru, olbrzymią wiedzą z rozmaitych dziedzin nauki i sztuki, wreszcie niedającymi się przecenić zasługami i zdobyczami dla ojczyzny.

Działał niezmordowanie przez ponad sześćdziesiąt lat, często na bardzo eksponowanych stanowiskach, w czasach przełomowych dla Polski (wskrzeszenie państwa w 1918 r., jego odbudowa i ponowny upadek). Prawdziwa rola, którą w dziejach ojczystych odegrał Kazimierz Sosnkowski jest nadal mało znana, a w powszechnej świadomości jest on prawie nieobecny. Tymczasem należy do osób najbardziej zasłużonych – obok Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego – w dziele odzyskania i obrony zagrożonej w 1920 r. niepodległości kraju.

Podczas II wojny światowej, jako Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych bezkompromisowo występował przeciwko porzuceniu Polski przez zwycięskich aliantów i oddaniu jej pod okupację sowiecką, za co został zdymisjonowany. Resztę życia spędził na emigracji, stając się symbolem niezłomnego i światłego Polaka.

Obchody 50. rocznicy śmierci gen. Sosnkowskiego w Kanadzie i publikacje IPN, poświęcone generałowi

do góry