Nawigacja

Aktualności

Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego uczcili ofiary sowieckiej agresji na Polskę

17 września 2019 r. uroczystości rocznicowe w Kielcach rozpoczęły się przy Pomniku Ofiar Sybiru na cmentarzu Starym, gdzie przedstawiciele Delegatury IPN, Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków i władz samorządowych złożyli kwiaty.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed Pomnikiem Katyńskim. Marek Jończyk, z kieleckiego IPN powiedział w swoim wystąpieniu, że napaść Sowietów na Polskę ostatecznie przekreśliła szanse na obronę kraju w trakcie kampanii wrześniowej.

Już walka z Niemcami była dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę dysproporcje sił. Niemcy posiadali 1,8 mln żołnierzy z czego 200 tys. to wojska lotnicze. Rosjanie zaatakowali nasz kraj armią liczącą 600 tys. żołnierzy. To spowodowało, że armia polska nie miała szans. Załamała się całkowicie koncepcja obrony, ponieważ dowództwo przewidywało okoliczność przedłużenia wojny obronnej na Kresach Wschodnich. Atak sowiecki udaremnił te plany. Konsekwencje były dla Polski niezwykle dotkliwe. Związek Sowiecki zaanektował ponad połowę terytorium II Rzeczpospolitej, gdzie mieszkało ponad 13,5 mln obywateli polskich. Na część spadły represje. 22 tys. polskich oficerów, policjantów, lekarzy, nauczycieli i urzędników, z rozkazu Stalina, rozstrzelano w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach. Szacuje się, że nawet 11 procent osób, które zginęły z rąk Sowietów pochodziło z ówczesnej ziemi kieleckiej. Było to około 2400 osób – powiedział Marek Jończyk.

Wieczorem w kościele Garnizonowym w Kielcach odprawiona została msza święta w intencji zamordowanych na „nieludzkiej ziemi”.Obchody upamiętniające 80. rocznicę napaści ZSRS na Polskę odbyły się również w Staszowie. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę, ufundowaną przez IPN, upamiętniającą żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Górskiej oraz Grupy Operacyjnej „Jagmin” Armii „Kraków”, walczących na terenie ziemi staszowskiej we wrześniu 1939 r. W uroczystości wzięła udział Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach, która przedstawiła rys historyczny na temat działań wojennych na terenie ziemi staszowskiej we wrześniu 1939 r.

Fot. Piotr Kwaśniewski/Radio Kielce

do góry