Nawigacja

Aktualności

„W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki”. Inauguracja cyklu konferencji edukacyjnych w Kielcach

16 września 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja projektu edukacyjnego „W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki”, zorganizowanego w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zajęcia, poświęcone historii, podczas których uczniowie mogą korzystać ze smartfonów, to jeden z elementów projektu IPN i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie wzięli udział nauczyciele i uczniowie z woj. świętokrzyskiego (klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Historycy z Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach przybliżyli uczestnikom spotkania polityczne i militarne aspekty wybuchu II wojny światowej, wojnę obronną i początki konspiracji, a także antypolską politykę Niemców i Sowietów. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie wzięli udział w interaktywnym quizie wiedzy historycznej z zakresu prezentowanego podczas wykładów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni grami edukacyjnymi IPN.

– Uczniowie nie tylko słuchają wykładów, ale po każdym z nich będą mogli wziąć udział w interaktywnym quizie. To jest nasz pomysł, żeby od razu sprawdzić, jakie treści dotarły do nich, czy są w ogóle zainteresowani tym, co przygotowaliśmy. No i mogą wygrać nagrody – mówi Edyta Krężołek z kieleckiego IPN.

W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki

Naszą ideą jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu. Tematem przewodnim każdej z konferencji z cyklu „W drodze do wolności” będzie istotna rocznica przypadająca w danym roku szkolnym. Wykłady, zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej kieleckiej delegatury IPN pozwolą utrwalić najważniejsze dla tematu wydarzenia oraz wiodące postacie. Nauczyciele zyskają możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami historyków.

Edukacja historyczna umożliwia rozbudzanie zainteresowań uczniów przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej, budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw, pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego i dziejów powszechnych. Wszystko to pozwoli krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość i odpowiedzialnie budować przyszłość.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty w oparciu o:

  • narzędzia TIK (Webquest, Learning Apps, Kahoot, Thinglink)
  • gamifikację (gra miejska, gry planszowe)
  • myślenie wizualne na lekcjach historii
  • Flipped Classroom

Tematyka konferencji i warsztatów

  1. Przed wojenną burzą. Polityczne i militarne aspekty wybuchu II wojny światowej
  2. W walce. Wojna obronna i początki konspiracji.
  3. Zniszczyć naród. Antypolska polityka Niemców i Sowietów

Spodziewane efekty

Stworzenie i udział w grze miejskiej powstałej we współpracy szkół. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, pomysłów, rozwiązań w praktyce szkolnej. Zaangażowanie lokalnego środowiska.

Organizatorzy przewidzieli dla uczestniczących w projekcie szkół dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe. Nauczyciele biorący udział w warsztatach otrzymają zaświadczenia o formie doskonalenia zawodowego.

Czas trwania projektu: 16 września 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r.

Kontakt: Edyta Krężołek, edyta.krezolek@ipn.gov.pl, tel. 696 826 381; Maria Bednarska, maria.bednarska@scdn.pl, tel. 608 657 709; Agnieszka Siwek, agnieszka.siwek@scdn@pl, tel. 510 815 502

do góry