Nawigacja

Aktualności

Klub im. gen. Grota. Krwawy wtorek 1923 w Krakowie

22 listopada 2023 r., w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, wiceprezes Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP Michał Chlipała wygłosił w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie wykład pt. „Krwawy wtorek 1923 w Krakowie”.

Jesienią roku 1923 na tle kryzysu gospodarczego, drożyzny i złego zaopatrzenia w żywność, w Krakowie doszło do protestów, które 6 listopada przerodziły się w krwawe zamieszki. Na sposób, w jaki tamte walki uliczne były i nadal bywają postrzegane, duży wpływ miały późniejsze wydarzenia polityczne. Tym bardziej warto orientować się, na ile działania ówczesnych władz pozostawały w zgodzie z obowiązującymi w Polsce na początku lat 20. XX wieku przepisami oraz na ile służby powołane do pilnowania porządku publicznego były przygotowane do radzenia sobie z zamieszkami o takiej skali. Znajomość realiów policyjnej służby w tamtym czasie oraz analiza relacji i zeznań dotyczących krakowskiej tragedii z 6 listopada 1923 r. może ułatwić zrozumienie roli i możliwości Policji Państwowej w tamtych wydarzeniach.

Poświęcony tym kwestiom wykład przedstawił Michał Chlipała, prawnik, historyk, wiceprezes Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP, pracownik Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Prelegent jest autorem szeregu publikacji poświęconych dziejom Policji Państwowej i martyrologii jej funkcjonariuszy w czasie II wojny światowej, pasjonatem historii broni i barwy przedwojennej policji, od lat działającym w ruchu rekonstrukcyjnym. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Medalem Pro Patria oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

do góry