Nawigacja

Aktualności

Gra miejska „Na tropie Bolesława Barbackiego” – Nowy Sącz, 22 października 2021

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Na tropie Bolesława Barbackiego”, na aplikację Action Track, organizowanej 22 października 2021 r. przez Sądecką Bibliotekę Publiczną, Oddział IPN w Krakowie i Fundację EUROS – Wiatr ze Wschodu.

Gra adresowana jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz średnich. Uczniowskie zespoły mogą liczyć do trzech osób. Zgłoszenia będą rejestrowane do 21 października 2021 r., do godz. 12. Za pośrednictwem e-maila: afranczak@sbp.nowysacz.pl. Grupę może zgłosić nauczyciel – opiekun. Trzeba zapoznać się z regulaminem (poniżej) i wypełnić załączone formularze. Konieczny jest smartfon lub tablet.

Gra rozpocznie się o godz. 9. w budynku głównym sądeckiej biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 11, a ostatni punkt zlokalizowano w filii biblioteki przy ul. Lwowskiej 21.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie gry połączone z rozdaniem nagród odbędzie się w sali im Lucjana Lipińskiego w MCK „Sokół” (godz. 16). Po części oficjalnej odbędzie się spektakl Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Przedstawienie „Bolek i Żabusia” w reżyserii Moniki Ślepiak rozpocznie się o godz. 17.

Partnerami przedsięwzięcia są Muzeum Okręgowe w Nowy Sączu, Miejskie Centrum Kultury „Sokół”, Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego. Gra jest jednym z wydarzeń w ramach Roku Bolesława Barbackiego.

do góry