Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej oraz Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VIII, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych (ZHP, ZHR, Związku Strzeleckiego i pozostałych) do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

Na projekt edukacyjny składa się cykl pięicu spotkań, w czasie których uczestnicy poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka). Zdobywają wiedzę o historii poznając losy konkretnych ludzi i miejsca pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Zadanie wieńczące udział w projekcie polega na przygotowaniu dwuminutowego filmu – etiudy, związanego z tematyką projektu oraz propagującego prace poszukiwawcze ofiar reżimów totalitarnych.

W trakcie cyklu spotkań uczestnicy projektu spotkają się z historykami z Biura Poszukiwań IPN, archeologiem, antropologiem i genetykiem. Zaplanowane jest także spotkanie warsztatowe z realizatorem filmów. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Ich uczestnicy mogą otrzymać krótkie prace domowe.

Koordynatorem projektu w Małopolsce jest Roksana Szczypta-Szczęch, e-mail: roksana.szczech@ipn.gov.pl

Program spotkań i ważne daty dla projektu

  • 9 listopada 2021 r., zakończenie rekrutacji do projektu – przesłanie karty zgłoszenia do koordynatora regionalnego
  • 16 listopada 2021 r., „Historyczna detektywistyka” – spotkanie warsztatowe z historykami: Martą Gorajczyk i Krzysztofem Pięciakiem z Wieloosobowego Stanowiska do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie
  • grudzień 2021 r., „Obraz przeszłości w teraźniejszości” warsztaty filmowe
  • styczeń 2022 r., spotkanie warsztatowe z Agnieszką Wojtkowską, archeologiem z Wydziału Poszukiwań IPN w Warszawie
  • luty 2022 r., spotkanie warsztatowe z antropologiem
  • marzec 2022 r., spotkanie warsztatowe z genetykiem
  • do 10 maja 2022 r., przesłanie finałowego zadania – etiudy filmowej, związane z tematyką projektu. Film powinien zostać przesłany w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive lub za pośrednictwem mediów internetowych na adres koordynatora regionalnego
  • 23 maja 2022 r., ogłoszenie grup zakwalifikowanych do finału
  • 7 czerwca 2022 r.: finał projektu z prezentacją etiud w Warszawie (w zależności od sytuacji pandemicznej, możliwe jest przeniesienie finału na inny termin)
do góry