Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Na straży pamięci. 30 lat Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska”

15 września 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach otwarto wystawę „Na straży pamięci. 30 lat działalności Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska”. W uroczystości uczestniczył prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Wernisaż poprzedziło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.

– Zbrodnia katyńska stała się mitem założycielskim Polski kolonialnej po roku 1945. Było to kłamstwo niedoskonałe, bo wielu Polaków wiedziało jaka jest prawda – powiedział dr Nawrocki podczas wernisażu.

Prezes IPN zwrócił też uwagę, że ZSRS odpowiadał za śmierć blisko 7 mln osób przed rokiem 1939. Tych zagłodzonych na Ukrainie i w Kazachstanie, i tych wymordowanych w wyniku operacji antypolskiej NKWD w latach 1937–1938.

– 17 września 1939 r. Armia Czerwona wbiła bagnet w plecy toczącej walki z Niemcami II RP. To moment IV rozbioru Polski, ale też droga do tego, co nazywamy zbrodnią katyńską. Zabito polskich oficerów i intelektualistów, a ich rodziny deportowano na Wschód. Współpraca między IPN i Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich przynosi prawdę, ale też blask polskim ofiarom II wojny światowej, a wśród nich ofiarom zbrodni katyńskiej. O tym jest ta wystawa i za to chciałem wam podziękować – podkreślił.

W trakcie uroczystości, przedstawicielki Stowarzyszenia otrzymały pamiątkowe monety - Katyń – Palmiry, emitowane przez Narodowy Bank Polski.

W wernisażu wzięli udział m.in. wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, naczelnik kieleckiej delegatury IPN dr Dorota Koczwańska-Kalita oraz prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska Anna Łakomiec i wiceprezes Jolanta Kulińska. Wystawę można oglądać w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5.

W ciągu 30 lat działalność stowarzyszenia zapisała się w historii Kielc i regionu. Przyczyniła się do diametralnej zmiany postrzegania szeroko pojętego zagadnienia Zbrodni Katyńskiej. Przede wszystkim upowszechniła prawdę o zbrodni, jej ofiarach oraz sprawcach. Wśród licznych i cennych inicjatyw, podejmowanych przez członków stowarzyszenia, wiele zapisało się w historii oraz przestrzeni miasta i regionu. Jedną z pierwszych była budowa w 1990 r. na cmentarzu Partyzanckim w Kielcach pomnika „Pomordowanym na nieludzkiej ziemi”. Dzięki staraniom kombatantów Armii Krajowej, wspieranych przez Rodzinę Katyńską, powstał monument, będący symbolem katyńskiego ludobójstwa. Dwukrotnie rozbudowywany w latach 1996 i 2016 upamiętnia 396 ofiar zbrodni pochodzących z regionu świętokrzyskiego.

Zbrodnia Katyńska popełniona przez Sowietów wiosną 1940 r. nie miała precedensu. Jej ofiarą padło co najmniej 21 857 obywateli polskich – oficerów, policjantów a przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji. Zebrała tragiczne żniwo również wśród mieszkańców Kielecczyzny. Aż 11 proc. zamordowanych to osoby związane z przedwojennym województwem kieleckim.

Konsekwencją ludobójstwa było kłamstwo katyńskie, nazywane także kłamstwem założycielskim PRL. Wywarło ono olbrzymi wpływ na najnowszą historię Polski. Przemiany zapoczątkowane w 1989 r. dały początek walce o prawdę. Pionierami odkłamywania historii byli najbliżsi ofiar zbrodni – najczęściej żony i dzieci zamordowanych. Wśród nich mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej.

do góry