Nawigacja

Aktualności

Komunikat o pracy Oddziału IPN w Krakowie i Delegatury IPN w Kielcach

W związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem pracowników IPN, bezpośrednia obsługa interesantów w krakowskim oddziale IPN i delegaturze w Kielcach została dostosowana do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Prosimy o zaniechanie wizyt w sprawach innych niż wskazane niżej, a w przypadkach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest wyłącznie w zakresie wniosków składanych na podstawie następujących przepisów:

  • ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r, poz. 1882, Dz.U. z 2020 r., poz. 1273),
  • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430),

W wyżej wskazanym zakresie wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej na I piętrze siedziby krakowskiego oddziału przy ul. Reformackiej 3, z zachowaniem zasady, że dopuszcza się przebywanie w kancelarii wyłącznie jednego interesanta, z zastrzeżeniem, że zasady tej nie stosuje się w stosunku do:

  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Wszyscy interesanci wchodzący do siedzib krakowskiego Oddziału IPN powinni mieć zakryte usta i nos zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758, 1797), a po wejściu do budynku powinni zdezynfekować ręce, mogą też zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

Do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków, w ramach dyżurów pełnionych dotąd w siedzibach Oddziału IPN w Krakowie, w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek w godz. 16-18, a także w siedzibie Delegatury IPN w Kielcach, w każdą czwartą środę miesiąca w godz. 16-18.

Jednocześnie przypominamy, że skargi i wnioski można kierować również drogą pisemną na adres oddziału, pocztą elektroniczną, poprzez platformę e-puap oraz faksem.

Oddział IPN w Krakowie

Delegatura IPN w Kielcach

do góry