Nawigacja

Aktualności

Komunikat o pracy Oddziału IPN w Krakowie i Delegatury IPN w Kielcach, w związku z epidemią koronawirusa

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 oraz ogłoszenia na terenie Krakowa żółtej strefy, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem pracowników IPN, bezpośrednia obsługa interesantów w krakowskim oddziale IPN oraz w Delegaturze IPN w Kielcach została dostosowana do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Oznacza to realizację zadań ustawowych w szczególnym trybie, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest wyłącznie w zakresie wniosków składanych na podstawie następujących przepisów:

 • ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r, poz. 1882, Dz.U. z 2020 r., poz. 1273),
 • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430),
 • ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. z późn. zm., w szczególności zmianą  dnia 13 kwietnia 2016 r. –Krzyż Wolności i Solidarności).

Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej Oddziału IPN w Krakowie (ul. Reformacka 3, I piętro) oraz w siedzibie Delegatury IPN w Kielcach (al. Na Stadion 1), z zachowaniem zasady, że dopuszcza się przebywanie w kancelarii wyłącznie jednego interesanta, z zastrzeżeniem, że zasady tej nie stosuje się do:

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Ponadto realizowane są przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków – w ramach dyżurów pełnionych w siedzibach krakowskiego oddziału IPN, w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek od 16.00 do 18.00, według harmonogramu dostępnego na tablicach ogłoszeń, a także w siedzibie Delegatury IPN w Kielcach, w każdą czwartą środę miesiąca od 16.00 do 18.00.

Skargi i wnioski można kierować również drogą pisemną na adres oddziału lub delegatury, pocztą elektroniczną, poprzez platformę e-puap oraz faksem.

Z powodu epidemii prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Oddziału IPN w Krakowie oraz Delegaturze IPN w Kielcach do spraw pilnych. Wizyty powinny zostać wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo.

Wszyscy interesanci wchodzący do siedzib Oddziału IPN w Krakowie oraz Delegatury IPN w Kielcach powinni mieć zakryte usta i nos, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1356, 1393, 1425, 1484). Po wejściu do budynku powinni zdezynfekować ręce. Mogą też zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

 • Adres Oddziału IPN w Krakowie: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków,
 • ePUAP: IPNKrakow/Skład_ESP
 • e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl
 • nr tel. 12 421 19 61
 • Adres Delegatury IPN w Kielcach: al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce
 • ePUAP: IPNKrakow/Skład_ESP
 • e-mail: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl
 • nr tel. 41 340 50 50
do góry