Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na luty 2019 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od grudnia 1946 roku do czerwca 1947 roku w Krakowie nad pozbawionymi wolności: Władysławem S., Hanną W., Janem D., Czesławą J., Wandą G., Stanisławą D., Janem K. i Albinem W. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznym podziemiu po zakończeniu II wojny światowej w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchujących i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych (S 39.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości przeciwko Kazimierzowi H. podejrzanemu o to, że:

I.  w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w Trzebuni województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekraczając swoje uprawnienia i chcąc aby Kazimierz K. dokonał czynu zabronionego, polegającego na zadaniu Janowi S. ciosu metalową rurką w głowę, skutkującego powstaniem obrażeń ciała realnie zagrażających życiu w/w, nakłonił go do tego, a powyższe stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i  interesu prywatnego pokrzywdzonego;

II. w okresie od dnia 18 stycznia 1955 roku do dnia 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i Krakowie województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP
w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego nie dopełnił ciążących na nim obowiązków przez zaniechanie udzielenia należytej pomocy medycznej poprzez hospitalizację Jana S., mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji w której w/w, w związku z doznanymi obrażeniami w postaci: złamania lewej strony tylnego dołu czaszkowego, krwotok podoponowy w obrębie prawej półkuli mózgu, zmiażdżenie bieguna przedniego i podstawy płatu czołowego prawego, rozsiane ogniska stłuczenia mózgu, znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i tym samym, nie mając zamiaru popełnienia czynu polegającego na spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu mógł przewidzieć,  doprowadził do powyższego co nastąpiło w dniu 29 stycznia 1955 roku w Krakowie, a co stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz  poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 64.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci znęcania się fizycznego i psychicznego w okresie od października do grudnia 1947 roku nad Franciszkiem W. i Franciszkiem N., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy politycznej, przez funkcjonariuszy PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 56.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Józefem M. w 1950 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach (S 30.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na stosowaniu represji mających postać przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i trwającego dłużej niż 7 dni, od marca 1946 roku do czerwca 1946 roku, dat bliżej nie ustalono, w Końskich, bezprawnego pozbawienia wolności żołnierzy Armii Krajowej Feliksa P. i Jerzego W., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Końskich (S 2.2018.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Janem J.
i innymi przez funkcjonariuszy UB (S 61.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 października 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, polegających na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i moralnego znęcania się nad sześcioma tymczasowo aresztowanymi żołnierzami Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Ludomirem S., Michałem O., Henrykiem S., Romualdem J., Januszem O., Tadeuszem B., pomiędzy
4 lipca 1948 roku a 31 lipca 1948 roku, w Końskich, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych  tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
(S 15.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech podejrzanych oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, mające postać stosowania represji wobec jednostki, w postaci dokonanego w dniu 26 maja 1980 roku w Sandomierzu pobicia członka opozycji antykomunistycznej Jana Józefa L. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 98.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na znęcaniu się nad Władysławem S. w okresie od 1946 roku do 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach oraz na zabójstwie Stanisława P. dokonanym w dniu 8 czerwca 1946 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach (S 70.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Edwardem S. w okresie od  12 września 1947 roku  w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa;

II.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Stanisławem K. w okresie od 16 grudnia 1952 roku w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 3.2017.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie pozbawienia wolności członków PSLu a to kandydatów na posłów : Franciszka B., Ludwika M., Ludwika P. oraz Franciszka G., Stanisława Ś., Józefa M., Jerzego M., Eugeniusza K. w okresie od 7 grudnia 1946 roku do 20 stycznia 1947 roku na terenie powiatu myślenickiego (S 2.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będącej poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na stosowaniu represji mających postać przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i trwającego dłużej niż 7 dni, pomiędzy 5 kwietnia 1949 roku a 4 czerwca 1953 roku, w Kielcach, bezprawnego pozbawienia wolności Jana W., Wojciecha M., Juliana K., Józefa R., Tomasza P., Jana J., Stefana N., Stanisława K., którzy udzielali pomocy antykomunistycznej organizacji, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach oraz polegających na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i moralnego znęcania się nad Janem W., Wojciechem M., Julianem K., Józefem R., Tomaszem P., Janem J., Stefanem N., Stanisławem K., którzy udzielali pomocy antykomunistycznej organizacji, pomiędzy 28 marca 1949 roku a 18 czerwca 1949 roku, w Busku - Zdroju, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych  tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 26.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie: 1/ zabójstwa Stefana J. i dwóch innych członków organizacji w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 2/ spalenia zabudowań na szkodę Juliana i Anieli M. w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 3/ zabójstwa Tadeusza B. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 4/ zabójstwa Tadeusza D. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 4.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad zatrzymanymi i pozbawionymi wolności Emanuelem J., Marią W. i Antonim P. w okresie od  marca 1947 roku w celu zmuszenia ich do składania wyjaśnień przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Sączu w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 17.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa i na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na zabójstwie Władysława S.
i Władysława S. syna Władysława – ojca i syna w dniu 7 marca 1946 roku w Słomnikach przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie
(S 78.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, dotyczące poważnych prześladowań osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, mających postać stosowania represji w postaci dokonanych w dniach 12 grudnia 1950 roku oraz 10 kwietnia 1951 roku w Kielcach, zabójstw członków organizacji antykomunistycznych Bronisława K. oraz Ludwika M., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 85.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

1.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w bliżej nieustalonym dniu w 1942 roku Bolesława W. (S 80.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w kwietniu 1942 roku w Mętkowie powiat chrzanowski Alojzego L. i innych mieszkańców tej miejscowości dokonanego przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej idących na rękę władzom III Rzeszy Niemieckiej (S 94.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na pozbawieniu życia przy użyciu broni palnej w dniu 29 kwietnia 1944 roku w Zakopanem obywatelki polskiej Heleny P., przez funkcjonariusza formacji policyjnej idącej na rękę władzy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności wyżej wymienionej do określonej grupy narodowościowej (S 66.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 2 września 1943r. we wsi Brzustowa, pow. ostrowieckiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żołnierzy żandarmerii, którzy dokonali zabójstwa obywatela polskiego Stanisława D., poprzez zastrzelenie go z broni palnej (S 41.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 styczeń 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na pozbawieniu życia w bliżej nieustalonym okresie czasu, pomiędzy dniem 22 listopada 1944 roku a bliżej nieustalonym dniem miesiąca stycznia 1945 roku na obszarze obecnego województwa małopolskiego, obywatela polskiego Józefa M. przez funkcjonariuszy nieustalonej formacji policyjnej lub wojskowej idącej na rękę władzy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności wyżej wymienionego do określonej grupy narodowościowej (S 45.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na represji w postaci naruszenia praw człowieka, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności Franciszka K., Elżbiety K., Władysława K. oraz Jana K. przez wywiezienie ich na roboty przymusowe na terytorium III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1941 roku do 1945 roku, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy społecznej
i narodowościowej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 58.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne wobec tych samych czynów i tych samych osób zostało prawomocnie zakończone.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 11 lipca 1943 roku we wsi Węgleniec, pow. jędrzejowskiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żołnierzy z placówki Schupo w Jędrzejowie, którzy dokonali zabójstw dwóch obywateli polskich: Edwarda T. i Stanisława T., poprzez ich zastrzelenie z broni palnej. (S 96.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 października 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwach obywateli polskich na terenie miejscowości Myślachowice w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca listopada 1943 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku, które to czyny były formą prześladowania z powodu przynależności pozbawionych życia do określonych grup narodowościowych (S 24.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności – osadzeniu w więzieniu w Starachowicach, od października 1940 r. do marca 1941 r., a następnie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu żołnierza Związku Walki Zbrojnej Władysława M. (S 26.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w dniu 24 września 1942 roku na terenie getta w Tarnowie przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Janiny S. (S 66.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w latach 1943-1944 roku w rejonie wsi Fanisławice, gmina Łopuszno, powiatu kieleckiego, daty bliżej nie ustalono, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Łopusznie, którzy dokonali zabójstw obywateli polskich; Ludwika Dz., Józefa D. i Tadeusza Ł. oraz kilku osób narodowości żydowskiej (S 41.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie co najmniej 20 członków Inspektoratu Armii Krajowej o kryptonimie „Tama” w Tarnowie, których nazwiska opublikowano w tzw. „afiszu śmierci” (S 40.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1.Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

do góry