Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2017 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymaną Marią M. w okresie od 15.12.1948 roku do 17.01.1949 roku w Myślenicach przez funkcjonariusza PUBP Juliana S. w celu zmuszenia jej do składania wyjaśnień wskazujących miejsce ukrycia się jej brata Józefa M. (S 3.2011.Zk).

W toku śledztwa ustalono, iż funkcjonariusze w Myślenicach aresztowali Marię M. w celu zmuszenia jej do wydania miejsca ukrywania się jej brata Józefa M. W toku przesłuchań wymienioną poddano brutalnym torturom, a jednym z funkcjonariuszy UB, który przesłuchiwał i torturował Marię M. – był Julian S. Ponadto ustalono, że w okresie od 24.11.1948 roku funkcjonariusze UB aresztowali Franciszka O. ps. „Żelazny” przywódcę „Wolnych Sił Polskich” powstałych na bazie AK. Wymienionego również poddano w czasie przesłuchań torturom, a jednym z funkcjonariuszy który go bił był Julian S.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 22.06.2011 roku.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej dot. znęcania się fizycznego i moralnego przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Teodora K. w Limanowej nad Eugeniuszem K. (S 81.2010.Zk).

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji i opinii biegłych, który dał podstawę do przedstawienia Teodorowi K. - funkcjonariuszowi Referatu III Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej zarzutów, że:

w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej będąc urzędnikiem – funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Limanowej popełnił zbrodnię komunistyczną oraz przeciwko ludzkości poprzez to że,
w ramach represji za działalność w organizacji antykomunistycznej, działając wspólnie z innymi nieustalonymi funkcjonariuszami, znęcał się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności Eugeniuszem K. poprzez bicie go rękami po twarzy i całym ciele, kopanie, bicie kolbą karabinu, rzemieniem zakończonym ołowiem oraz drewnianą pałką oraz znieważanie wymienionego wulgarnymi słowami, w celu zmuszenia go do składania określonych wyjaśnień, w tym wskazania miejsca ukrycia broni.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 26.10.2011 roku.

 

do góry