Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na sierpień 2017 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej dot. znęcania się fizycznego i moralnego przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Teodora K. w Limanowej nad Eugeniuszem K. (S 81.2010.Zk).

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji i opinii biegłych, który dał podstawę do przedstawienia Teodorowi K. - funkcjonariuszowi Referatu III Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej zarzutów, że:

w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej będąc urzędnikiem – funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Limanowej popełnił zbrodnię komunistyczną oraz przeciwko ludzkości poprzez to że,
w ramach represji za działalność w organizacji antykomunistycznej, działając wspólnie z innymi nieustalonymi funkcjonariuszami, znęcał się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności Eugeniuszem K. poprzez bicie go rękami po twarzy i całym ciele, kopanie, bicie kolbą karabinu, rzemieniem zakończonym ołowiem oraz drewnianą pałką oraz znieważanie wymienionego wulgarnymi słowami, w celu zmuszenia go do składania określonych wyjaśnień, w tym wskazania miejsca ukrycia broni.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 26.10.2011 roku.

do góry