Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski”

Kielce, 8–9 listopada 2018 r.

Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1
Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość komparatystycznej prezentacji wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk. Setna rocznica Niepodległości Polski oraz poświęcona temu zagadnieniu konferencja będzie również okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo-programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej. Zakreślając obszar studiów badawczych i retrospektywnych analiz, szczególną uwagę pragniemy zwrócić na takie zagadnienia, jak:

 • Idea niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami.
 • Wpływ polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych.
 • „Między lojalizmem a irredentą” – aktywność polskich środowisk politycznych przed i w trakcie I wojny światowej.
 • Wysiłek zbrojny, zabiegi dyplomatyczne, akcje obywatelskie, inicjatywy lokalne na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej oraz odzyskania niepodległości.
 • Polskie organizacje, partie polityczne, komitety, stowarzyszenia etc. a niepodległość w latach 1914–1918.
 • Polska i ziemie polskie w polityce państw zaborczych w latach 1914–1918.
 • Społeczeństwo polskie wobec instytucji okupacyjnych, partii i organizacji politycznych, Legionów Polskich, wydarzeń Wielkiej Wojny i suwerenności Polski – ewolucja postaw i zachowań.
 • Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 r.
 • Nieznane dokumenty, wydarzenia, postacie na drodze do niepodległości.
 • Państwa, stolice i narody wobec dążeń niepodległościowych Polaków.

Termin konferencji: 8–9 listopada 2018 r.

Organizatorzy: 

 • Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach.

Miejsce obrad:

 • Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1
 • Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Stanisław Wiech – IH UJK
 • dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach

Sekretarze konferencji:

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres:
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach
al. Na Stadion 1
25–127 Kielce
tel.  /0-41/ 340-50-50

michal.zawisza@ipn.gov.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 28 lutego 2018 r.

Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych. Termin nadsyłania tekstów do druku upływa 31 stycznia 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

do góry