Nawigacja

Fotorelacje

Przekazanie kieleckiej delegaturze IPN materiałów dotyczących oficerów Obwodu AK Sandomierz

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyła się 14 lutego 2018 r. uroczystość przekazania cyfrowych kopii kolekcji fotografii oraz zbiorów dokumentów, dotyczących oficerów Obwodu AK Sandomierz: ppor. Jana Kuśnierza, kpt. Ignacego Zarobkiewicza i kpt. Tadeusza Kucharskiego.

Honorowymi gośćmi byli darczyńcy: Zofia Kuśnierz-Misiak z mężem Janem – córka ppor. Jana Kuśnierza; Krzysztof Zarobkiewicz z żoną Ewą i synem Łukaszem – syn kpt. Ignacego Zarobkiewicza oraz Jerzy Kapka – wnuk kpt. Tadeusza Kucharskiego. Jerzy Kapka przyjechał z żoną Barbarą, synami Marcinem, Piotrem i Pawłem oraz wnuczką Laurą.

Organizatorem spotkania była dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. Przybli m.in. wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, przedstawiciele wojska: mjr Andrzej Szostak (Garnizon Kielce), ppor. Katarzyna Chabel (Garnizon Sandomierz), mjr Mirosław Wąchocki (Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach), Grzegorz Kiniorski (Areszt Śledczy w Kielcach), Alina Szwach, prezes Zarządu Okręgu ŚZŻ AK w Kielcach, Szymon Kołacz, wójt Gminy Łoniów, dr hab. Jerzy Gapys (Instytut Historii UJK w Kielcach), Anna Łakomiec, prezes Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”. Spotkanie przygotował oraz poprowadził Robert Piwko, starszy kustosz w Delegaturze IPN w Kielcach.

Fot. Marek Jedynak

do góry