Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie rozstrzelania w kwietniu i maju 1944 roku na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie obywateli polskich – mieszkańców wsi Marcyporęba, Wysoka, Kopytówka i Stanisław Górny (były pow. wadowicki)

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem o sygn. S 52/14/Zn z dnia 30.10.2015 r. umorzono śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie w kwietniu i maju 1944 roku na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie obywateli polskich – szeregu mieszkańców wsi Marcyporęba, Wysoka, Kopytówka i Stanisław Górny, byłego powiatu wadowickiego, wcześniej aresztowanych w trakcie przeprowadzonych w marcu 1944 r. akcji pacyfikacyjno-represyjnych, dokonanych przez bliżej nieustalonych funkcjonariuszy Gestapo i żandarmerii niemieckiej, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, tj. jest o przestępstwo z art. 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dziennik Ustaw z 1946 roku, numer 69, pozycja 377 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 98 poz. 155, z późn. zm.) – na podstawie art.  art. 322 § 1 kpk. –  wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia.

Naczelnik 
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie
prokurator Waldemar Szwiec

do góry