Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy niemieckich na osobach narodowości polskiej i żydowskiej w Czarnym Dunajcu w latach 1942–1944

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2015 roku umorzono śledztwo o sygnaturze akt S 31/12/Zn w sprawie:

I. w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1942 roku do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1944 roku w Czarnym Dunajcu co najmniej kilkuset osób narodowości polskiej i żydowskiej, połączonym ze szczególnym udręczeniem, poprzez umieszczenie wymienionych w obozie pracy przymusowej położonym na obszarze tartaku i stworzeniu warunków bytowych, w tym żywieniowych oraz higienicznych, bezpośrednio zagrażających życiu uwięzionych, stosowaniu kar cielesnych oraz kierowaniu do wykonywania prac fizycznych zagrażających życiu,

to jest o przest. z art. 124 § 1 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz.1016 z późn. zm.)  

II. w sprawie zbrodni wojennej, będącej prześladowaniem z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej i tym samym stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie poprzez zastrzelenie z broni palnej w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1942 roku do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1944 roku w Czarnym Dunajcu obywatela polskiego narodowości żydowskiej przez idącego na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariusza SS (Schutzstaffel),

tj. o przestępstwo z art. 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami  oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69 poz. 377 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz.1016 z późn. zm),  

– na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k. – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia.

do góry