Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich, popełnionych w latach 1943–1945 przez funkcjonariuszy Gestapo w Nowym Sączu pod kierownictwem Wilhelma Richarda Raschwitza

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem o sygn. S 7/15/Zn z dnia 27.02.2015 r. umorzono śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych w latach 1943–1945, a polegających na zabójstwach poprzez rozstrzelanie i innych egzekucjach, pozbawianiu wolności oraz znęcaniu się wobec ludności polskiej, zamieszkałej na terenie województwa nowosądeckiego, przez funkcjonariuszy Gestapo w Nowym Sączu  pod kierownictwem Wilhelma Richarda Raschwitza, które to czyny były formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, tj. jest o przestępstwo z art. 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dziennik Ustaw z 1946 roku, numer 69, pozycja 377 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 98 poz. 155, z późn. zm.) na podstawie art.  art. 17 § 1 pkt 5 kpk  wobec śmierci sprawców przestępstwa.

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia.

do góry