Nawigacja

Komunikaty

Umorzono śledztwo w sprawie zatrzymań kilkudziesięciu osób w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz innych miastach małopolski, w okresie od 13 grudnia 1981 do sierpnia 1983, na podstawie przepisów „Dekretu o stanie wojennym” i in.

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem sygn. S 21/08/Zk z dnia 31.12.2014 r. umorzono śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, polegających na przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, sędziów i prokuratorów, tj. bezprawnych zatrzymaniach  i pozbawieniu wolności trwającym dłużej niż 7 dni w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz innych miastach małopolski, w okresie od 13 grudnia 1981 roku do sierpnia 1983 roku, kilkudziesięciu osób, na podstawie prowadzonych postępowań i skazaniach  w trybie przepisów „Dekretu o stanie wojennym” z dnia 12 grudnia 1981 roku, tj. o przest. z art. 231 § 1 kk 189 § 1 i 2 kk w zw. z art. 11  § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.), i inne na podstawie art. 17 § 1 pkt 2  kpk  oraz art. 17 § 1 pkt 10 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz braku wymaganego zezwolenia na ściganie.

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia.

do góry