Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Ręce precz od Czechów! Dodatek prasowy IPN w Krakowie na 50. rocznicę interwencji wojskowej Układu Warszawskiego w Czechosłowacji [PDF]

Dodatek specjalny do „Dziennika Polskiego” z 17 sierpnia 2018 r., przygotowany przez Oddział IPN w Krakowie na 50. rocznicę interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska ZSRS, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. W sumie ponad ćwierć miliona żołnierzy. Siły wojskowe Układu Warszawskiego dysponowały większą ilością broni pancernej niż Niemcy podczas ataku na Francję w 1940 r. W interwencji brało udział 25 tys. żołnierzy LWP. Wskutek „internacjonalistycznej pomocy” czyli siłowego zdławienia Praskiej Wiosny zginęło ponad sto osób.

Jakie reakcje Polaków wywołała interwencja u naszych południowych sąsiadów w 1968 roku? Co było celem komunistycznej operacji „Dunaj"? Czym była krakowska „Armia Wyzwolenia”?

do góry