Nawigacja

Aktualności

Rajd „Szlakami walk żołnierzy polskich w okresie II wojny światowej” – Góry Świętokrzyskie, 3-5 czerwca 2019

Rajd adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Trasa będzie wiodła przez urocze zakątki Gór Świętokrzyskich, miejsca związane z działalnością zbrojną żołnierzy WP w czasach II wojny światowej.

Działalności zbrojnej Polaków w okresie II wojny światowej w polskiej historiografii i publicystyce poświęcono wiele miejsca. Aktywność żołnierzy Wojska Polskiego oraz oddziałów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych jest nierozerwalnie związana z najnowszą historią Polski i regionu świętokrzyskiego. Wywarły one ogromny wpływ na kształtowanie świadomości narodowej Polaków nie tylko w czasie II wojny światowej, ale miały również kolosalne znaczenie w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń Polaków. Z tego też powodu, ich pamięci chcemy poświęcić kolejną edycję rajdu organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Kielcach, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia szkół chętnych do uczestnictwa w rajdzie przyjmujemy na załączonych drukach do 20 maja 2019 r. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej regulamin rajdu, karta zgłoszenia szkoły oraz wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna i dane teleadresowe. Informacje na temat rajdu pod nr. tel. 696 826 381.

do góry