Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli w Kielcach. Zapisy na rok szkolny 2018/2019

„Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”

Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Seminaria poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z pracownikami Delegatury IPN w Kielcach.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz zrealizują po każdych zajęciach co najmniej dwukrotnie – lekcję, wycieczkę, zajęcia koła przedmiotowego, itp., otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej liczbie spotkań, bez przeprowadzenia zajęć, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Pierwsza część szkoleń, realizowana w roku szkolnym 2017/2018, obejmowała tematykę walk o niepodległość w okresie od 1768 do 1918 r. Część druga (rok szkolny 2018/2019) dotyczyć będzie okresu walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej oraz tworzenia zrębów ustroju państwa do 1921 r.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5) według następującego harmonogramu:

  • 28 listopada 2018 r., godz. 14.00 – Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej (do powołania rządu Ignacego Paderewskiego i wyborów w styczniu 1919 r.).
  • 12 grudnia 2018 r., godz. 14.00 – Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (granica wschodnia).
  • 12 lutego 2019 r., godz. 14.00 – Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej – granica zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego.
  • 12 marca 2019 r., godz. 14.00 – Problematyka wewnętrzna – od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej.

Powyższy program może ulec nieznacznym zmianom.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma e-mail z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, nazwy szkoły, nauczanego przedmiotu oraz numeru telefonu należy przesyłać na adres: michal.zawisza@ipn.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela dr Michał Zawisza, tel. 696 826 403, e-mail: michal.zawisza@ipn.gov.pl

do góry