Nawigacja

Aktualności

Partyzanckie święto w Glisnem (pow. limanowski) z udziałem przedstawiciela Oddziału IPN w Krakowie

We wsi Glisne, położonej malowniczo na przełęczy między lesistymi zboczami Lubonia Wielkiego i Szczebla (wzdłuż drogi łączącej Mszanę Dolną z Tenczynem) odbyła się 15 sierpnia 2018 r. uroczystość, upamiętniająca poległych i zmarłych żołnierzy oraz kapelanów AK Oddziału Partyzanckiego por. Jana Stachury „Adama” i Placówki „Witolda”.

W to piękne, radosne święto Wniebowzięcia NMP wpisuje się w 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę – mówił współgospodarz uroczystości, rektor kościoła w Glisnem, ks. Andrzej Sawulski SCJ. Mszy św. przewodniczył kapelan ze Śnieżnicy, ks. ppor. Jan Zając, który w homilii podkreślił rolę, jaką odegrali w czasach utraconej niepodległości poeci i pisarze. Cytując wiersze m.in. Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, wskazał na siłę słowa, wyrażającego miłość do Ojczyzny.

Apel Pamięci poprowadził Zbigniew Jarosz, nauczyciel historii w Zespole Palcówek Oświatowych w Mszanie Górnej, a flagę państwową na maszt wciągnęli członkowie Jednostki „Strzelec” przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Potem delegacje władz województwa, powiatu, gminy i miasta Mszana Dolna oraz Oddziału IPN w Krakowie, patrona uroczystości, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy „Adama” i Placówki „Witolda”. – To ważne, by upamiętnić bohaterskie walki partyzantów, którzy niestety po wojnie byli często prześladowani i musieli emigrować bądź byli bestialsko mordowani – mówił wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba.

„Polskie Państwo Podziemne i zbrojna konspiracja w czasach drugiej wojny światowej nie mają precedensu w historii, zaś Glisne i gmina Mszana Dolna dołożyły do wspaniałego czynu zbrojnego swoje cegiełki. Dlatego z dumą wspominamy żołnierzy Armii Krajowej Oddziału partyzanckiego por. Jana Stachury Adama i Placówki Witolda” – napisał w okolicznościowym liście dyrektor krakowskiego Oddziału IPN, dr hab. Filip Musiał. Przesłanie do uczestników uroczystości odczytał Krzysztof Pięciak z krakowskiego IPN.

Święto partyzanckie zgromadziło w Glisnem liczne poczty sztandarowe OSP gminy, miejscowej szkoły podstawowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP „Błyskawica”. W kościele, na placu, a potem podczas poczęstunku przygrywała orkiestra dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej, a chórzyści z parafii św. Michała Archanioła z Mszany Dolnej zaśpiewali z gośćmi dawne pieśni żołnierskie.

Tradycja tzw. mszy partyzanckich w Glisnem sięga 1991 r. W miejscowym kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Partyzantów (wykonany przez Jerzego Koleckiego z Rabki), pobłogosławiony w Ludźmierzu przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymi w 1997 r. Papież otrzymał kopię obrazu, która znajduje się w Domu Pielgrzyma w Rzymie. W 2018 r. kopią obrazu zostali uhonorowani, przybyli z Chrzanowa i okolic Myślenic, ułani z Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Partyzancki Oddział por. Jana Stachury „Adama” wchodził w skład 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Został sformowany w grudniu 1943 r. i działał w rejonie Mszany Dolnej i Rabki. Liczył ok. 80 partyzantów i przeprowadził ok. 50 akcji bojowych. Kapelanem oddziału został z polecenia kard. Adama Sapiehy, ks. Józef Kochan „Krzysztof”. W styczniu 1945 r. oddział został rozwiązany, a wielu żołnierzy zagrożonych aresztowaniem ze strony nowej władzy, zmuszona była opuścić kraj, m.in. dowódca por. Jan Stachura.

Ważnym momentem było odsłonięcie w 2016 r. tablicy pamiątkowej, poświęconej poległym i zmarłym żołnierzom oraz kapelanom Oddziału Partyzanckiego „Mszyca” por. Jana Stachury „Adama” i placówki „Witolda” 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Tablicę odsłoniła Jadwiga Stachura, córka por. Stachury. Od 2016 r. patronat nad uroczystościami patriotycznymi w Glisnem sprawuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Fot. Justyna Lach

 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
 • Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
  Partyzanckie święto w Glisnem. 15 sierpnia 2018
do góry