Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Obrona terytorialna w Polsce przeszłość – przyszłość” – Kielce, 14 czerwca

Podczas konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej obronności i bezpieczeństwu państwa dr Marek Jedynak z Biura Badań Historycznych IPN w Kielcach wygłosi referat pt. „Taktyka „małej wojny”. Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w tworzeniu nowoczesnej Obrony Terytorialnej”.

Obrady odbędą się 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (al. IX wieków Kielc 3). Oto program:

 • 12.00-12.10 – rozpoczęcie konferencji, płk Jarosław Molisak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
 • 12.10-12.30 – Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce w latach 1937-2008 ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego, dr Tadeusz Banaszek, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • 12.30-12.50 – Obrona Terytorialna w państwach nordyckich, dr Joanna Grzela, Katedra Krajów Europy Północnej UJK w Kielcach
 • 12.50-13.10 – Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną, dr Adrian Mitręga, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach.
 • 13.10-13.30 – Realizacja zadań wojewody w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, Grzegorz Sobczyk, kierownik Oddziału Spraw Obronnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • 13.30-13.50 – przerwa na kawę, dyskusja
 • 13.50-14.10 Taktyka „małej wojny”. Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w tworzeniu nowoczesnej Obrony Terytorialnej, dr Marek Jedynak, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
 • 14.10-14.30 – Najnowsze trendy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, dr Witold Sokała, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK w Kielcach
 • 14.30-14.50 – Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej RP – zadania, struktura i potencjał, płk Artur Barański, dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • 14.50-15.10 – Formowanie i założenia procesu szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej na przykładzie tworzenia 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, płk Artur Barański
 • 15.10-15.45 – przerwa, poczęstunek, dyskusja
 • 15.45-16.05 – Wykorzystanie potencjału Kawalerii Ochotniczej w procesie szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Tradycje kawaleryjskie jako element szkolenia proobronnego, chor. kaw. och. Mariusz Kowalski, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich
 • 16.05-16.20 – Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna, dr Roman Czarny, Katedra Krajów Europy Północnej UJK w Kielcach
 • 16.20-16.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji, płk Jarosław Molisak
do góry