Nawigacja

Aktualności

Kielecki projekt edukacyjny Zapal Znicz Pamięci

„Zapal Znicz Pamięci” to projekt patriotyczno-edukacyjny, którego podstawowym założeniem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej. Ma również na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży historią regionu oraz kształtowanie patriotycznych postaw.

W kwietniu 2016 r. Delegatura IPN w Kielcach we współpracy z kieleckim kuratorium oświaty, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Narodowego skierowała do szkół apel, mający na celu uczczenie Miesiąca Pamięci Narodowej. Poproszono społeczność szkolną z województwa świętokrzyskiego o wzięcie pod opiekę oraz symboliczne zapalanie zniczy w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności.

Wiele świętokrzyskich mogił i pomników zostało w tym czasie uporządkowanych. Zaproszenie do udziału w tej inicjatywie przyjęło 67 placówek edukacyjnych, przywracając zbiorowej pamięci ponad 100 niszczejących mogił i pomników, zapomnianych krzyży i pamiątkowych tablic.

Duże zainteresowanie apelem „Zapal Znicz Pamięci” stało się impulsem do uruchomienia w 2017 r. strony internetowej: www.zapalzniczpamieci.pl. Dzięki zaangażowaniu w akcję wiele zaniedbanych, niekiedy zapomnianych miejsc świadczących o naszej tożsamości narodowej, uchronionych zostało od zapomnienia. Do chwili obecnej zgłoszenia do udziału w projekcie zadeklarowało ponad 80 placówek edukacyjnych z całego województwa świętokrzyskiego, których działania dokumentuje łącznie 336 fotografii. Warto zaznaczyć, że projekt skierowany jest nie tylko do szkół oraz instytucji samorządowych i stowarzyszeń. Mogą w nim wziąć udział również osoby prywatne.

Angażując się w projekt należy podjąć określone w regulaminie działania. Uczestnicy zobowiązani są nie tylko ustalić miejsce pamięci narodowej, ale także podjąć trud uporządkowania go i zapalenia symbolicznych zniczy. Efekty podjętych działań należy udokumentować w materiale zdjęciowym. Przesłane fotografie zamieszczone zostają na stronie internetowej projektu, tworząc tym samym elektroniczny rejestr przywróconych miejsc pamięci, świadczących o naszej tożsamości narodowej.

Z uwagi na to, że w 2018 roku obchodzona jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja poświęcona jest w sposób szczególny miejscom związanym z polskim czynem niepodległościowym z lat 1914-1918. Naszą intencją jest zachowanie w pamięci i pielęgnowanie możliwie jak największej liczny miejsc upamiętniających żołnierzy I Kompanii Kadrowej oraz Legionów Polskich, w tym również mogił prywatnych.

Honorowy patronat nad projektem objęła wojewoda świętokrzyski.

do góry