Nawigacja

Aktualności

Nagroda Honorowa IPN Świadek Historii. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 22 czerwca

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów w VII edycji Nagrody Honorowej Świadek Historii

Nagroda Świadek Historii jest przeznaczona dla osób szczególnie zasłużonych w upamiętnianiu historii w regionie oraz wspierających działania edukacyjne IPN. Odznaczenie przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można także przyznać pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających zasługi i osiągnięcia kandydata. Trzeba ponadto dołączyć pisemną zgodę kandydatów na jego zgłoszenie.

Wnioski należy dostarczać do 22 czerwca 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków) albo pocztą elektroniczną na adres oddzial.krakow@ipn.gov.plDo wniosku prosimy dołączać na płycie CD życiorys kandydata. 

Laureaci nagrody Świadek Historii w poprzednich latach

2012 – ks. Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, ppłk. Jerzy Wesołowski, Władysław Skalski (pośmiertnie)

2013 – Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)

2014 – Stanisław Handzlik, Małgorzata Janiec, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew Paliwoda, Andrzej Szkaradek, Pelagia Potocka (pośmiertnie)

2015 – Jan Banaśkiewicz, Michał Siwiec-Cielebon, Wojciech Grzeszek, Robert Mazur, Wacław Szacoń, Stanisław Szuro

2016 – Tadeusz Bieńkowicz, Jadwiga Duda, Wojciech Lubawski, Wojciech Narębski, Danuta Żbikowska, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach

2017 – Stanisław M. Jankowski, Karol Tendera, Aleksandra Szemioth, Ryszard Majdzik, Zofia Wieczorek-Nowak, Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”

do góry