Nawigacja

Aktualności

Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach

  • Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
    Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
  • Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
    Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
  • Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach
    Styczniowy program Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach

Do 28 lutego w godzinach otwarcia Przystanku Historia wystawa „Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933”

Przed rewolucją bolszewicką ziemie ukraińskie były najważniejszym źródłem żywności w imperium rosyjskim. Realizowana od 1917 r. przez komunistów polityka, polegająca m.in. na drastycznych rekwizycjach płodów rolnych i żywności chłopom, doprowadziła do ruiny gospodarczej kraju. Obok wojny domowej i klęski suszy stało się to przyczyną wybuchu głodu na Ukrainie. Podczas Wielkiego Głodu zmarło co najmniej 3,5 mln osób. Głód z lat 1932–1933 nie nastąpił na skutek kataklizmu, lecz był konsekwencją decyzji Józefa Stalina i działań sowietów. Komuniści nigdy nie przyznali się do jego wywołania ani istnienia. Konsekwentnie odmawiano także przyjęcia pomocy z zagranicy. Wielki Głód był bezprecedensową zbrodnią totalitarnego systemu komunistycznego przeciwko narodowi ukraińskiemu, faktycznym ludobójstwem. Ekspozycja przybliżająca jedną z najbardziej okrutnych zbrodni popełnionych w XX wieku w Europie powstała w dużej mierze na podstawie dokumentacji archiwalnej odtajnionej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Krakowie.

16 stycznia, godz. 17.00 - promocja książki „Małgorzata idzie na wojnę”

Z udziałem autorów: Wojciecha Lubawskiego, prezydenta Kielc oraz redaktora Tomasza Natkańca. Fragmenty książki odczyta gość specjalny, aktor Jan Nowicki.

24 stycznia, godz. 17.00 – „Seans historyczny”

Projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Budowa bazy PESEL”, w ramach cyklu prezentującego materiały zrealizowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Tematem filmu jest dobrze nam dzisiaj znany system ewidencji ludności PESEL, który został wymyślony i zrealizowany przez SB jako jeden z systemów teleinformatycznych.

30 stycznia, godz. 17.00 – „Kłopoty z historią”

Spotkanie z dr. Tomaszem Łabuszewskim „Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja?”. Poświęcone będzie sytuacji Polski pod koniec II wojny światowej, po przekroczeniu przez Armię Czerwoną granic II Rzeczpospolitej, a także w kolejnych latach „utrwalania” władzy przez komunistów.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Szkolenie dla nauczycieli

Do 31.01.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia na certyfikowane szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych z cyklu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej”. Rejestracja na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Warsztaty „Orła WRON-a nie pokona”

Ukazują one różne aspekty stanu wojennego, m.in. prawodawstwo, strajki i ich tłumienie przez siły porządkowe, życie codzienne czy też działalność NSZZ „Solidarność” w podziemiu. Rezerwacja warsztatów i informacja na temat innych zajęć dla szkół: przystanek.kielce@ipn.gov.pl, tel. 696 826 381.

Dwa konkursy

Ogólnopolski konkurs historyczny „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia do 31 stycznia 2018 r.

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, polonijnych, członków organizacji młodzieżowych oraz do rodziców z dziećmi. Zadaniem uczestników jest upamiętnienie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Zgłoszenia do 31 marca 2018 r., szczegóły na niezwyciezeni1918-2018.pl.

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5, tel. 696 826 381, przystanek.kielce@ipn.gov.pl

do góry