Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski” – Kielce, 8-9 listopada 2018 r. (zgłoszenia do 28 lutego 2018 r.)

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski”

Kielce, 8-9 listopada 2018 r., Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5.

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość na komparatystyczną prezentację wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk. Setna rocznica Niepodległości Polski oraz poświęcona temu zagadnieniu konferencja będzie również okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo-programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej. Zakreślając obszar studiów badawczych i retrospektywnych analiz, szczególną uwagę pragniemy zwrócić na takie zagadnienia, jak:

  • Idea niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami.
  • Wpływ polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych.
  • „Między lojalizmem a irredentą” – aktywność polskich środowisk politycznych przed i w trakcie I wojny światowej.
  • Wysiłek zbrojny, zabiegi dyplomatyczne, akcje obywatelskie, inicjatywy lokalne na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej oraz odzyskania niepodległości.
  • Polskie organizacje, partie polityczne, komitety, stowarzyszenia etc. a niepodległość w latach 1914–1918.
  • Polska i ziemie polskie w polityce państw zaborczych w latach 1914–1918.
  • Społeczeństwo polskie wobec instytucji okupacyjnych, partii i organizacji politycznych, Legionów Polskich, wydarzeń Wielkiej Wojny i suwerenności Polski – ewolucja postaw i zachowań.
  • Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 r.
  • Nieznane dokumenty, wydarzenia, postacie na drodze do niepodległości.
  • Państwa, stolice i narody wobec dążeń niepodległościowych Polaków.

Termin konferencji: 8-9 listopada 2018 r.

Organizatorzy: 

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach.

 

Miejsce obrad:

Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Stanisław Wiech – IH UJK

dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach

 

Sekretarze konferencji:

dr hab. prof. UJK Jacek Legieć – IH UJK, jlegiec@ujk.edu.pl, tel. 691-374-811

dr Michał Zawisza – IPN Kielce, michal.zawisza@ipn.gov.pl, tel. 696-826-403

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres:
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach
al. Na Stadion 1
25–127 Kielce
tel.  /0-41/ 340-50-50

michal.zawisza@ipn.gov.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 28 lutego 2018 r.

Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych. Termin nadsyłania tekstów do druku upływa 31 stycznia 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

do góry