Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej” - Markowa, 23 października 2017 r.

W dniu 23 października br. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, odbyło się szkolenie dla nauczycieli z województwa podkarpackiego, pt. Polacy ratujący Żydów w czasach II wojny światowej. Szkolenie zorganizowało Muzeum, zaś poprowadzili je pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – dr Marcin Chorązki i Michał Masłowski.

Uczestnicy dowiedzieli się na temat różnorodnych uwarunkowań dotyczących funkcjonowania mniejszości żydowskiej w Polsce do wybuchu II wojny światowej, a także zmian w postrzeganiu obywateli polskich narodowości żydowskiej przez polskie społeczeństwo. Kluczowe było dostrzeżenie i scharakteryzowanie polityki okupanta niemieckiego wobec Polaków i Żydów. W tym kontekście ukazane zostały postawy Polaków, którzy z narażeniem życia udzielali pomocy prześladowanym Żydom. Dla uczestników zostały przygotowane zestawy złożone z pomocy źródłowych takich jak: dokumenty, zdjęcia, relacje oraz przykładowe scenariusze lekcji, przydatne potem w pracy dydaktycznej.

Warsztaty otworzyła Podkarpacka Kurator Oświaty pani Małgorzata Rauch, której słowa utwierdzają nas w przekonaniu, że edukacja muzealna to dobra droga do zapoznania dzieci, młodzieży i dorosłych z zagadnieniem, jakim na co dzień zajmujemy się w naszej działalności merytorycznej.  
 
W warsztatach przeprowadzonych przez dr Marcin Chorązki oraz Michała Masłowskiego uczestniczyło 30 nauczycieli z województwa podkarpackiego. Szkolenie składało się z trzech części: II Rzeczpospolita – mozaika narodowa, kulturowa i religijna, Okupacja niemiecka – Zagłada, Polacy wobec Zagłady. Każda z nich podzielona została na wykład oraz zajęcia warsztatowe na materiałach źródłowych. 
Warsztaty zakończyły się zwiedzaniem wystawy muzeum, które poprowadził pracownik odpowiedzialny za edukację młodzieży w muzeum. Spotkanie stało się także okazją do reklamy muzealnej oferty warsztatowej skierowanej do uczniów, ale i również było początkiem współpracy OBEN IPN w Krakowie z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

 

  • Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
    Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
  • Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
    Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
  • Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
    Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej”
do góry