Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli „Polacy ratujących Żydów w czasach II wojny światowej” - Markowa, 23 października 2017 r.

W dniu 23 października br., w godzinach 10:00-16:00, w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z województwa podkarpackiego, pt. Polacy ratujący Żydów w czasach II wojny światowej. Szkolenie organizuje Muzeum, zaś poprowadzą je pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – dr Marcin Chorązki i Michał Masłowski.

Uczestnicy dowiedzą się na temat różnorodnych uwarunkowań dotyczących funkcjonowania mniejszości żydowskiej w Polsce do wybuchu II wojny światowej, a także zmian w postrzeganiu obywateli polskich narodowości żydowskiej przez polskie społeczeństwo. Kluczowe będzie dostrzeżenie i scharakteryzowanie polityki okupanta niemieckiego wobec Polaków i Żydów. W tym kontekście ukazane zostaną postawy Polaków, którzy z narażeniem życia udzielali pomocy prześladowanym Żydom. Dla uczestników zostaną przygotowane zestawy złożone z pomocy źródłowych takich jak: dokumenty, zdjęcia, relacje oraz przykładowe scenariusze lekcji, przydatne potem w pracy dydaktycznej.

Program szkolenia:
Część 1. II Rzeczpospolita – mozaika narodowa, kulturowa i religijna
10:00 – wykład wprowadzający dr. Marcina Chorązkiego Żydzi w Polsce w latach 1918-1939
10:30 – praca w grupach nad materiałami źródłowymi pod kierunkiem Michała Masłowskiego
11:30-11:45 – przerwa kawowa
Część 2. Okupacja niemiecka – Zagłada
11:45 – wykład wprowadzający dr. Marcina Chorązkiego Polityka władz okupacyjnych wobec ludności żydowskiej na ziemiach polskich
12:15 – praca w grupach nad materiałami źródłowymi pod kierunkiem Michała Masłowskiego
13:15-14:00 – przerwa obiadowa
Część 3. Polacy wobec Zagłady
14:00 – wykład wprowadzający dr. Marcina Chorązkiego Postawy Polaków wobec Żydów
14:45 – praca w grupach nad materiałami źródłowymi pod kierunkiem Michała Masłowskiego
16:00 – zakończenie warsztatów

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 017 2241015.
Zgłoszenia na adres: sekretariat@muzeumulmow.pl do 15 października br.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

do góry