Nawigacja

Aktualności

Spotkanie „Nie oddamy Sierpnia: 1980 - 1982” – Kielce, 28 sierpnia 2017

Spotkanie „Nie oddamy Sierpnia: 1980 - 1982” z udziałem świadków historycznych wydarzeń w naszym regionie: powstania NSZZ „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim i demonstracji w Kielcach i Starachowicach (w dn. 31 sierpnia 1982 r.) w obronie zdelegalizowanego przez komunistów Związku – Kielce, 28 sierpnia 2017, godz. 17.00

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych zapraszają byłych i aktualnych działaczy „Solidarności”, ludzi opozycji antykomunistycznej oraz tych wszystkich, którym nie są obojętne losy Ojczyzny z terenu byłego województwa kieleckiego, na spotkanie w dniu 28 sierpnia 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”                w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5 (początek godz. 17.00).

Spotkanie poświęcone będzie 37 rocznicy zawiązania struktur NSZZ „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim oraz masowym wystąpieniom w obronie praw Związku do legalnej działalności. Demonstracje miały miejsce w Kielcach i Starachowicach       31 sierpnia 1982 r., a więc w trakcie trwania stanu wojennego. Wydarzenia te wspominać będą uczestnicy tych zdarzeń,         m.in. Mirosław Domińczyk, Danuta Kogutówna (obecnie Papaj) i Paweł Perchel.

Podsumowania dokonane przez historyków IPN z pewnością będą okazją do przeprowadzenia syntezy okoliczności, przebiegu     i skutków omawianych wydarzeń, m.in. śmierci, jaką poniósł w wyniku pobicia w Kielcach, Pan Stanisław Rak.

Na spotkanie „Nie oddamy Sierpnia: 1980 – 1982” w 37. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i w 35. rocznicę manifestacji     w obronie „Solidarności” w Kielcach i Starachowicach, zaprasza naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, dr Dorota Koczwańska-Kalita.

 

do góry