Nawigacja

Aktualności

Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Władysława Gurgacza TJ – Stara Wieś, 20 sierpnia 2017

W 75. rocznicę święceń kapłańskich ks. Władysława Gurgacza TJ, 20 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30 w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi odbędzie się Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Władysława Gurgacza TJ. Msza św. jest spełnieniem jego ostatniej woli.

Ks. Władysław Gurgacz był kapelanem oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, operującego na obszarze Beskidu Sądeckiego w latach 1946/1947-1949. Organizacja została ostatecznie zlikwidowana przez organa komunistycznej władzy w połowie sierpnia 1949 r. Ks. Gurgacz został aresztowany w lipcu 1949 r. w Krakowie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał go na karę śmierci. Wyrok na nim i dwóch żołnierzach PPAN (Stefanie Balickim i Stanisławie Szajnie) wykonany został w więzieniu Montelupich w Krakowie 14 września 1949 r.

Zaraz po ogłoszeniu wyroku śmierci, 14 sierpnia 1949 r. ks. Władysław Gurgacz napisał list do swego przełożonego, Prowincjała Zakonu o. Wojciecha Krupy TJ, prosząc o Mszę św. dziękczynną za dar swego kapłaństwa. Wskazał w nim także miejsce – (obecnie) bazylikę Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Korespondencja ta do Prowincjała nie dotarła. Nie została w ogóle wysłana z więzienia i trafiła do akt komunistycznych organów państwa, a w dalszej kolejności do Archiwum Oddziału IPN w Krakowie.

 • ks. W. Gurgacz
  ks. W. Gurgacz
 • List
  List
 • List
  List
 • Koperta
  Koperta
do góry