Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie projektu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Sukces ucznia i nauczyciela”

W roku szkolnym 2016/2017 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowały projekt pt. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Sukces ucznia i nauczyciela”. Projekt miał na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego najnowszą historią naszego regionu i kraju oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli. Pomysłodawcy chcieli również, aby zwiększyła się liczba uczniów zainteresowanych udziałem w ogólnopolskiej „Olimpiadzie Solidarności”, organizowanej corocznie przez Europejskie Centrum „Solidarności” w Gdańsku.

Uczniom zaproponowano wsparcie merytoryczne w przygotowaniu się do konkursu, które zostało zrealizowane przez pracowników Biura Badań Historycznych kieleckiej delegatury IPN. Chętni mogli uczestniczyć w warsztatach, wykładach i innych formach edukacji historycznej. Nauczyciele, którzy zgłosili się do udziału zostali wyposażeni w teki edukacyjne pt. „Z Solidarnością do Wolności” i „Stan wojenny” oraz inne materiały dydaktyczne, w tym publikacje książkowe wydane przez IPN. W ramach projekty odbyły się trzy spotkania zarówno z uczniami jak i z nauczycielami.

W dniu 6 października 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach miało miejsce pierwsze spotkanie, wspólne dla nauczycieli i uczniów. Wykład wprowadzający pt. „Powstanie >Solidarności< a kryzys państwa komunistycznego w Polsce” wygłosił ­ dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z kieleckiej delegatury IPN. Następnie Marzena Grosicka z IPN zaprezentowała praktyczną stronę korzystania z istniejących portali internetowych i stron www poświęconych historii z lat 1980–1989. Przedstawiła również fotoreportaż z wyjazdu edukacyjnego z młodzieżą do Gdańska. Zebrani mogli również wysłuchać prelekcji pt. „Od zamiaru do działania, czyli o motywacji”, wygłoszonej przez Marzannę Kostecką-Biskupską – nauczyciela konsultanta ŚCDN oraz wystąpienie Lidii Pasich – nauczyciela konsultanta ŚCDN pt. „Jak pracować ze szkolnymi gigantami?”. Zgromadzeni usłyszeli również o praktycznych doświadczeniach nauczycieli, których uczniowie odnieśli sukces, o których opowiadali nauczyciele Monika Pustówka z II LO w Kielcach i Piotr Stażyk z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Na koniec odbyła się projekcja filmu „Grupy Oporu” w reżyserii Marii Dłużewskiej.

Kolejne spotkanie odbyło się 25 października 2016 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Miało ono charakter warsztatowy i odbywało się oddzielnie dla uczniów i nauczycieli. Młodzież pracowała z tekami edukacyjnymi IPN obejmującymi następujące tematy: „Sierpień 1980 roku” oraz „Manipulowanie rzeczywistością PRL w prasie przełomu lat 1981/1982”. Dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać film, prasę, fotografie i piosenki z epoki w zdobywaniu wiedzy historycznej (prowadzenie Marzena Grosicka). Z kolei nauczyciele rozmawiali o tym w jaki sposób wykorzystać teki edukacyjne IPN w swojej pracy dydaktycznej oraz jak zachęcić uczniów do poznawania historii regionalnej (prowadzenie Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki).

Podsumowaniem projektu IPN i ŚCDN odbyło się 11 stycznia 2017 r., w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli pt. „Od rejestracji do demokracji. ­ NSZZ >Solidarność< w latach 1980–1989”, poprowadziła Marzena Grosicka. W ramach zajęć analizowane były źródła pisane i ikonograficzne oraz opracowania dotyczące tematyki lat ’80. W trakcie zajęć zorganizowana została również swoista konferencja prasowa, w ramach której uczniowie po otrzymaniu biogramów wybranych opozycjonistów wcielili się w ich role, zaś nauczyciele byli dziennikarzami, którzy pytali o ich życiorysy, przyczyny podjęcia działalności związkowej itp. Na zakończenie odbył się pokaz filmu pt. „Z Solidarnością do wolności. Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy”, w reżyserii Krystyny Mokrosińskiej. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali publikacje i gry edukacyjne IPN.

Zajęcia prowadzone przez historyków z Biura Badań Historycznych IPN pomogły uczniom przygotować się do rywalizowania w ramach „Olimpiady Solidarności”. Pierwszy etap konkursu odbył się 22 listopada 2016 r. we wszystkich szkołach, które zgłosiły się do udziału. Do kolejnej fazy Olimpiady przeszło 28 uczniów szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego. Etap wojewódzki odbył się 15 marca 2017 roku. Największą liczbę punktów na terenie województwa świętokrzyskiego zdobyli Kinga Balińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, Patryk Warchoł z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Julia Popielska z Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu. To oni, pod czujnym okiem opiekuna – pani Barbary Wojciechowskiej reprezentowali województwo świętokrzyskie w ogólnopolskim finale Olimpiady.

W ramach przygotowań do ostatniego etapu konkursu trzyosobowe zespoły z każdego województwa wzięły udział w wizycie studyjnej w Gdańsku, która odbyła się w dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach filmowych, prowadzonych przez zespół profesjonalistów z Video Studio Gdańsk. W czasie warsztatów, pod czujnym okiem zawodowców, mogli przeprowadzić wywiad ze świadkami historii.  Najważniejsze fragmenty tych rozmów zostały wykorzystane w montowanym w trakcie zajęć materiale dokumentalnym. Podczas trzydniowej wizyty młodzież uczestniczyła również w zajęciach z autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć zapoznali się z podstawowymi aspektami warsztatu mówcy, technikami improwizacji oraz autoprezentacji.

Wszystkie zdobyte doświadczenia pomogły uczniom przygotować się do wielkiego finału „Olimpiady Solidarności”, który odbył się 7 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Delegacja z każdego województwa musiała publicznie obronić przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną, a następnie przejść egzamin ustny. Reprezentantom naszego województwa – Kindze Balińskiej, Patrykowi Warchołowi i Julii Popielskiej poszło bardzo dobrze, zdobyli bowiem III miejsce w skali kraju.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

do góry