Nawigacja

Aktualności

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” – Chmielnik, 17 czerwca 2017

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku zapraszają na podsumowanie oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Podczas Dnia Kultury Żydowskiej w Chmielniku organizatorzy piątej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” 17 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w chmielnickiej synagodze przy ul. Wspólnej 14, dokonają podsumowania przebiegu konkursu, przedstawią najciekawsze prace zgłoszone do współzawodnictwa oraz nagrodzą laureatów. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią regionalną, popularyzacja wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli, upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do przekazu historycznego oraz upamiętnianie śladów materialnych pozostawionych przez Żydów, m.in. cmentarzy, synagog, domów modlitwy.

 

do góry