Nawigacja

Aktualności

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatów do VI edycji nagrody „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do VI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

  • Medal nagrody "Świadek Historii"
    Medal nagrody „Świadek Historii”

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również instytucja, stowarzyszenie czy organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Wnioski należy dostarczać w terminie do 31 maja 2017 r. osobiście lub pocztą na adres Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków) bądź elektronicznie na adres dorota.korohoda@ipn.gov.pl.

Do wniosku prosimy dołączać na płycie CD życiorys kandydata.

W poprzednich edycjach laureatami nagrody „Świadek Historii” zostali:


2012 – Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, ppłk. Jerzy Wesołowski, Władysław Skalski (pośmiertnie)

2013 – Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, Ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)

2014 – Stanisław Handzlik, Małgorzata Janiec, Tadeusz Kowalczyk, Zbigniew Paliwoda, Andrzej Szkaradek, Pelagia Potocka (pośmiertnie)

2015 – Jan Banaśkiewicz, Michał Siwiec-Cielebon, Wojciech Grzeszek, Robert Mazur, Wacław Szacoń, Stanisław Szuro

2016 – Tadeusz Bieńkowicz, Jadwiga Duda, Wojciech Lubawski, Wojciech Narębski, Danuta Żbikowska, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach.

Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Korohoda, tel. 606 334 736, mail: dorota.korohoda@ipn.gov.pl

 

do góry