Nawigacja

Aktualności

Lista laureatów etapu wojewódzkiego konkursu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” (województwo świętokrzyskie)

W etapie wojewódzkim konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” wzięło udział 26 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Na podstawie dostępnej literatury, wywiadów ze świadkami historii oraz zgromadzonych materiałów źródłowych uczestnicy konkursu przygotowali prace pisemne lub multimedialne.

Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” z woj. świętokrzyskiego wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 2 czerwca w Poznaniu w siedzibie Biblioteki Raczyńskich. Uroczystą galę poprzedzą eliminacje ustne, które wyłonią laureatów konkursu.

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie.

Lista laureatów wojewódzkich konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”:

Uczniowie szkół gimnazjalnych (kolejność alfabetyczna)

Kategoria: prace pisemne

Angelika Galus, Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Wiktoria Rzepka,  Publiczny Zespół Szkół im. Św. Jana Pawła II Gimnazjum w Łoniowie

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (kolejność alfabetyczna)

Kategoria: prace pisemne

Dominika Borowiec, Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie

Kinga Kaczmarska, Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie

Bartłomiej Kosiński, Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie

W kategorii prac multimedialnych, zarówno wśród uczniów szkół gimnazjalnych jaki ponadgimnazjalnych, Komisja Konkursowa nie wyłoniła prac do udziału w finale.

   

 

 

do góry