Nawigacja

Aktualności

Spotkanie "Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera" - Kraków, 20 kwietnia 2017

  • Spotkanie "Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera" - Kraków, 20 kwietnia 2017
    Spotkanie "Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera" - Kraków, 20 kwietnia 2017
  • Spotkanie "Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera" - Kraków, 20 kwietnia 2017
    Spotkanie "Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera" - Kraków, 20 kwietnia 2017
Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
   zapraszają na spotkanie
 
   Katolicy i komunizm: inspiracje Emmanuela Mouniera
 
               Goście: prof. Piotr H. Kosicki, Henryk Woźniakowski
          Prowadzenie: Roman Graczyk

Zaraz po wojnie polscy intelektualiści katoliccy byli zgodni, że katastrofa, która pogrążyła Europę w gruzach, została spowodowana odejściem kultury Zachodu od chrześcijaństwa. Twierdzili, że konieczny jest powrót do tych zdradzonych fundamentów i że – w związku z tym – rola katolicyzmu w odbudowie i przebudowie Polski będzie decydująca. Różniła ich między sobą odpowiedź na pytanie o stosunek katolicyzmu do marksizmu, który także aspirował do odegrania decydującej roli, a do tego dysponował argumentem siły.

Dla wszystkich ważnym punktem odniesienia był francuski personalizm, wtedy uosabiany najbardziej przez Emmanuela Mouniera, założyciela wpływowego periodyku „Esprit”. Ale uwaga: Mouniuer wprawdzie był dla nich wszystkich ważny, lecz nie tak samo, bo różne nurty polskiego katolicyzmu udzielały różnych odpowiedzi na jego wizję ugody i współdziałania katolików z komunistami. Mounier uważał, że nadejście komunizmu jest nieuchronne, a katolicy winni
z komunistami współpracować, bo wszystko jest lepsze od starego kapitalistycznego porządku, do cna skompromitowanego moralnie. Jakie były różnice w odpowiedziach „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnika Warszawskiego” i „Dziś i Jutro” na te mounierowskie inspiracje? O tym chcemy rozmawiać w Przystanku Historia.
 
czwartek (wyjątkowo nie środa) 20 kwietnia 2017, Przystanek Historia, ul. Dunajewskiego 8
(róg ul. Garbarskiej), godz. 18:00
 
do góry