Nawigacja

Aktualności

Uruchomiono nową stronę internetową „Zapal Znicz Pamięci” – katalog miejsc pamięci województwa świętokrzyskiego

  • „Zapal Znicz Pamięci”
    „Zapal Znicz Pamięci”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Narodowego uruchomiła stronę internetową www.zapalzniczpamieci.pl „Zapal Znicz Pamięci”, która powstała dzięki pozytywnej reakcji wielu szkół na zeszłoroczny Apel.

W kwietniu 2016 r. skierowaliśmy do szkół Apel „Zapal znicz pamięci”, którego celem było uczczenie Miesiąca Pamięci Narodowej poprzez zapalanie zniczy w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności – mogiłach, pomnikach, krzyżach. Wiele szkół podjęło inicjatywę deklarując opiekę nad wybranymi obiektami oraz symboliczne zapalenie zniczy. Otrzymaliśmy niemal 300 zdjęć ze 100 miejsc pamięci, nadesłanych przez 66 placówek oświatowych z obszaru  województwa świętokrzyskiego.

Doceniając wkład uczniów, nauczycieli i wychowawców w czynne kultywowanie pamięci o martyrologii narodu polskiego, stworzyliśmy stronę internetową Zapal Znicz Pamięci. Stanowi ona zalążek katalogu pomników związanych z walką z niemieckim i sowieckim okupantem w czasie II wojny światowej i okresie późniejszym. Jej najważniejszą częścią jest moduł z interaktywną mapą miejsc pamięci „zaadoptowanych” przez szkoły. Właśnie tu zamieszczone zostały efekty działań naszych partnerów. Każde miejsce pamięci opatrzono odpowiednim opisem oraz zdjęciami.

W tym roku pragniemy ponowić zaproszenie do współpracy. Za pomocą portalu Zapal Znicz Pamięci dajemy szkołom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, możliwość uczestniczenia w kształcącym i ciekawym projekcie. Zachęcamy zaprzyjaźnione placówki do kontynuacji działań, pozostałe do zaangażowania się w naszą akcję.

Na stronie internetowej znajduje się również zakładka umożliwiająca zgłaszanie miejsc pamięci pozostających bez opieki. Mogą to być pomniki, mogiły świadczące o walce Polaków o niepodległość w różnych okresach naszych dziejów. O istnieniu zapomnianych symboli może poinformować każdy zainteresowany, osoba prywatna, szkoła, stowarzyszenie, pasjonaci historii. Wystarczy wykonać kilka zdjęć, załączyć opis i przesłać na stronę. Zapewne znajdą się uczniowie gotowi przywrócić je pamięci lokalnej społeczności.

Honorowy patronat nad projektem objął Wojewoda Świętokrzyski.

Zdjęcia wraz z opisem można przesyłać na adres: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl

 

 

 

 

 

 

do góry