Nawigacja

Aktualności

Nowości wydawnicze Oddziału IPN w Krakowie - "Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Wybór prac laureatów z lat 2011–2015"

  • Nowości wydawnicze Oddziału IPN w Krakowie
    Nowości wydawnicze Oddziału IPN w Krakowie

Krakowski Oddział IPN wspólnie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Posłem na Sejm RP Andrzejem Romankiem organizował od 2011 r. konkurs historyczny poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu było nakłonienie młodych ludzi do zainteresowania się historią najnowszą, do poszukiwania korzeni własnych rodzin i poznawania przeszłości bliskich i sąsiadów. Najlepsze prace laureatów pięciu edycji konkursu, opatrzone bogatym materiałem ikonograficznym, zostały zebrane i wydane w postaci książki.

Czytelnik odnajdzie na jej kartach odkrywane i opisywane na nowo przez młodych ludzi losy niezłomnych bohaterów Ziemi Sądeckiej, związanych z takimi organizacjami i grupami zbrojnymi jak: Polska Podziemna Armia Niepodległościowców, Wojsko Polskie, Wojsko Generała Andersa, Wiarusy, czy oddziały Stanisława Frączka „Zatora”, Mariana Mordarskiego „Śmigi”, Stanisława Piszczka „Okrzei”.

Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Wybór prac laureatów z lat 2011–2015, oprac. Anna Zechenter, współpraca: Dawid Golik, Kraków 2016, 158 s.

Spis treści:

Słowo wstępne Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie

Wprowadzenie Kierownik Działu Edukacji i Dyrektora Muzeum

Okręgowego w Nowym Sączu

Wprowadzenie Andrzeja Romanka

 

Podziemie niepodległościowe na Podhalu i Sądecczyźnie

(Dawid Golik)

Nota wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

(Anna Zechenter)

 

I EDYCJA 2011

I miejsce

Dominika Tabasz

Postawcie mi krzyż brzozowy…

II miejsce

Bartosz Filip

Maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem… Ks. Władysław Gurgacz

III miejsce

Barbara Toczek

Ojciec Władysław Gurgacz – Popiełuszko stalinowskich czasów

 

II EDYCJA 2012

I miejsce

Dawid Pajor

Nie zginą polegli

II miejsce

Barbara Chowaniec

Stanisław Pióro „Emir” – Bohater Wyklęty

III miejsce

Anna Radzik

Oddział partyzancki Stanisława Frączka „Zatora”

 

III EDYCJA 2013

I miejsce

Łukasz Ziółkowski

Zwyciężony jest ten, kto się poddaje. O Janie Peciaku na podstawie jego

maszynopisów

II miejsce

Sylwia Pasionek

Czekając na wolność… Dzieje „Wojska Generała Andersa” w powiecie

limanowskim

III miejsce (ex aequo)

Michał Dunikowski

Wybrane postacie opozycji antykomunistycznej na ziemi limanowskiej po 1945 r.

III miejsce (ex aequo)

Krzysztof Kostecki

Józef Stojek – niezłomny żołnierz oddziału „Grot”

 

IV EDYCJA 2014

I miejsce

Julia Obrzut

Idealiści w sztormie epoki. Zostać wyklętym to pozostać niezłomnym

II miejsce

Justyna Stelmach

Kobiety Wyklęte

III miejsce (ex aequo)

Monika Stachoń

My będziem trzymać wieczną straż! Bronisław Basta – niezłomny żołnierz

w walce o Polskę

III miejsce (ex aequo)

Hubert Trepa

Złamać niezłomnego – Mariana Mordarskiego historia

 

V EDYCJA 2015

II miejsce

Hubert Trepa

W kłębach kurzu, w milczeniu maszerowaliśmy ku swemu przeznaczeniu,

ku swej Ananke! historia Bolesława Skocznia

III miejsce

Klaudia Sobczyk

Oczy Niezłomnego – wspomnienia po la

do góry