Nawigacja

Aktualności

Ruszają warsztaty w ramach V edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

16 lutego b.r. w siedzibie OBEN IPN w Krakowie wykładami poświęconymi obronie Lwowa w 1918 r. oraz ocenie traktatu ryskiego z 1921 r. rozpocznie się cykl warsztatów przygotowujących uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, którego celem jest krzewienie niezwykle ważnej, a przez dziesięciolecia tłumionej, cząstki narodowej pamięci.

  • V edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
    V edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Celem projektu jest zapoznawanie młodzieży szkolnej w dziejami Kresów oraz narodów je zamieszkających, a szczególnie Polaków, którzy po wiekach obecności na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej i wniesienia ogromnego wkładu w ich dziedzictwo kulturowe, zostali z nich wypędzeni lub żyją tam obecnie w granicach obcych państw w następstwie traktatu ryskiego z 1921 roku oraz zmiany granic Polski po II wojnie światowej. Uczniowie podczas warsztatów zdobywają lub wzbogacają swoją wiedzę o wysiłkach, jakie w XX wieku podejmowali Polacy na rzecz przynależności Kresów do Rzeczypospolitej, a także o cierpieniach, jakie ponieśli z rąk okupantów - sowieckiego i niemieckiego oraz nacjonalistów ukraińskich, białoruskich i litewskich. Uczestnicy warsztatów poznają również dramatyczny los kresowych cmentarzy, zabytków i pamiątek historycznych oraz wysiłki podejmowane współcześnie przez państwo polskie na rzecz ich ochrony i odnowienia.

Do celów projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” należy również uwrażliwienie młodego pokolenia Polaków na los ich rodaków mieszkających za naszą wschodnią granicą, a także rozwijanie u uczestników konkursu pasji i umiejętności badawczych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie ogłoszenie wyników konkursu podczas sesji naukowo-edukacyjnej 31 maja 2017 r. Natomiast w sierpniu 2017 r. laureaci konkursu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, którzy uzyskają najwyższą punktację oraz ich nauczyciele - opiekunowie naukowi wezmą udział w wyprawie edukacyjnej zorganizowanej przez krakowski oddział IPN.

do góry